Your Cart
Granulat gumowy SBR

Granulat gumowy SBR

Granulaty gumowe z recyklingu produkowane są z wyrobów gumowych lub w wyniku powtórnego wykorzystania pozyskanych odpadów (np. w procesie recyklingu zużytych opon samochodowych, dywaników samochodowych, uszczelek). Granulat SBR powstaje w procesie recyklingu opon samochodowych. W trakcie procesu recyklingu odpady są dokładnie czyszczone, sortowane, mielone w temperaturze pokojowej i granulowane na ziarna o określonej frakcji (wielkości, np. […]

Lemiesze gumowe

Lemiesze gumowe

Lemiesze gumowe do pługów śnieżnych stanowią barierę ochronną pomiędzy metalowymi ostrzami a powierzchnią. Doskonale radzą sobie z błotem pośniegowym i puszystym śniegiem. Charakteryzuje je niezwykła trwałość. Lemiesze gumowe do pługów śnieżnych – Zalety i właściwości Poznaj wyjątkowe zalety i właściwości lemieszy z gumy, oto one: Trwałość i wytrzymałość Lemiesze zostały wykonane z najwyższej jakości mieszanek […]

Atest PZH

Atest PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) PZH to skrót od Państwowego Zakładu Higieny. Od 1955 roku zainicjował od proces atestowania produktów. Instytut prowadzi działalność z zakresu podstawowych dziedzin zdrowia publicznego. Dany wyrób jest analizowany pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i jakości. Jest poddawany wielu wnikliwym badaniom i testom w celu zapobiegnięcia […]

Certyfikat ognioodporności

Certyfikat ognioodporności

Ognioodporność jest wymaganym standardem bezpieczeństwa dla materiałów i wyrobów używanych w zastosowaniach prywatnych i publicznych. Certyfikat ognioodporności – co to jest? Instalacje narażone na działanie wysokich temperatur lub zagrożone pożarem wymagają certyfikatów, które potwierdzają, że dany wyrób jest wytrzymały i spełnia parametry pozwalające na dłuższy kontakt z wysoką temperaturą. Materiały i wyroby są poddawane próbom ogniowym, […]

Certyfikat Biocompability

Certyfikat Biocompability

Biokompatybilność to ogólny termin używany do opisania właściwości materiału zgodnego z żywą tkanką lub systemem biologicznym. Za biokompatybilne uważa się materiały, które są nietoksyczne, nieszkodliwe, nie reagują fizjologicznie z ciałem lub płynami ustrojowymi. Test kompatybilności ISO 10993 W celu ujednolicenia oceny biologicznej wyrobów medycznych, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normy określające kategorie materiałów, testy i […]

Certyfikat DVGW

Certyfikat DVGW

DVGW to Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno-Naukowe Gazu i Wody (z niem. Deutsche Verien des Gas- und Wasserfaches) założone ponad 150 lat temu. Do głównych zadań stowarzyszenia należy tworzenie przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa i kwestii związanych z zaopatrzeniem w wodę i gaz. Certyfikat DVGW – co to jest? Certyfikat DVGW to dokument, który gwarantuje, że oferowane materiały, […]

Granulat gumowy EPDM

Granulat gumowy EPDM

W Power Rubber produkujemy granulat z mieszaniny kauczuku syntetycznego EPDM i wysokiej jakości barwników, dodatków chemicznych. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego warto stosować granulat gumowy EPDM, jakie ma właściwości i zastosowanie, zapraszamy do dalszej części artykułu. Zalety granulatu gumowego EPDM Nasze wyroby są powszechnie używane m.in.: na boiskach sportowych, placach zabaw, siłowniach zewnętrznych, basenach. Produkujemy podłogi […]

Oringi FDA

Oringi FDA, czyli oringi do kontaktu z żywnością

FDA – co to jest? FDA (z ang. Food and Drug Administration) to Agencja ds. Żywności i Leków, która określiła rygorystyczne normy i wymagania dotyczące produktów stosowanych w kontakcie z żywnością i wodą pitną. Jest ona odpowiedzialna m.in. za zapewnienie bezpiecznej, zdrowej i higienicznej żywności, leków, wyrobów medycznych. W przypadku uszczelek i urządzeń uszczelniających mających […]

Certyfikat BAM

Certyfikat BAM

BAM (Bundensanstalt für Materialforschung und -prüfung) to Federalny Instytut Badań i Kontroli Materiałów z siedzibą w Berlinie w Niemczech. Poprzez innowacyjne badania i pomiary odpowiada on za testowanie materiałów, zwłaszcza tych, które są używane w niebezpiecznych warunkach, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny i gumowy. Aprobata tlenowa Wszystkie materiały będą reagować na tlen pod wpływem pewnego […]

Certyfikat WRAS

Certyfikat WRAS

Certyfikat WRAS – co to jest? Certyfikat WRAS (z ang. Water Regulations Advisory Scheme) to znak zgodności, który dowodzi, że wyroby spełniają wymogi prawne dotyczące projektowania, eksploatacji i konserwacji instalacji oraz urządzeń służących do transportu wody pitnej z publicznej sieci wodociągowej w Wielkiej Brytanii. Aby umożliwić mieszkańcom Wielkiej Brytanii dostęp do bezpiecznej wody, ustanowiono zasady […]

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!