Your Cart
Norma EN 10204

Norma EN 10204

Przedmiotem normy EN 10204 są dokumenty kontrolne, w których producent deklaruje, że towary dostarczone kupującemu lub klientowi są zgodne z wymaganiami ustalonymi w zamówieniu. Jest to norma dotycząca różnego rodzaju certyfikatów materiałowych. Dokumenty kontroli to dowód na zgodność wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami zamawiającego lub potwierdzenie pochodzenia materiału przy dostawie wszystkich wyrobów metalowych, niezależnie od […]

Norma DIN 53507

Norma DIN 53507

Przedmiotem europejskiej normy DIN 53507 jest oznaczenie wytrzymałości elastomerów na rozdzieranie. Odporność na rozdarcie danego wyrobu elastomerowego ma kluczowe znaczenie w jego konkretnej aplikacji. Wytrzymałość na rozdzieranie jest nazywana również odpornością na rozdarcie. Pokazuje jak szybko materiał gumowy pęka całkowicie po początkowym rozdarciu. Jest to uzależnione od kształtu próbki, która jest poddana badaniu, prędkości ciągnięcia […]

Norma DIN 53516

Norma DIN 53516

Europejska norma DIN 53516 opisuje metody badań, które mają na celu określenie odporności wyrobów gumowych na ścieranie. Zgodnie z powyższą normą, jedną z metod badawczych jest przeprowadzenie testu odporności na ścieranie przy użyciu specjalnej maszyny. Norma DIN 53516 jest powszechnie stosowana w różnych obszarach takich jak: przemysł tekstylny, lotniczy, motoryzacyjny, produkcja tworzyw sztucznych, wyroby gumowe, […]

Norma DIN 53509

Norma DIN 53509

Norma DIN 53509 została opracowana przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny. Opisuje ona metody badań odporności wyrobów gumowych na pękanie pod wpływem działania ozonu pod obciążeniem statycznym. Komora testowa ozonu Testy przeprowadzano w specjalnych, szczelnych komorach ozonowych bez światła zaprojektowanych zgodnie z normą DIN 53509. Komory ozonowe mają kluczowe znaczenie dla badania wpływu ozonu na elastomery. Tworzą […]

Norma DIN 53504

Przedmiotem normy DIN 53504 jest oznaczenie wytrzymałości gumy na rozciąganie przy zerwaniu, naprężenia rozciągającego na granicy plastyczności, wydłużenia przy zerwaniu oraz wartości naprężeń w próbie rozciągania. Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu Powszechnie wiadomo, że elastyczność gumy ma kluczowe znaczenie w wielu zastosowaniach. Rozerwanie następuje na skutek zadziałania pewnego poziomu siły. Siła wymagana do rozerwania standardowej […]

Norma DIN 53505

Norma DIN 53505

Przedmiotem normy jest dokładne określenie twardości m.in.: wyrobów z kauczuku naturalnego i syntetycznego, poliestru, tworzyw termoplastycznych, PVC. Twardość gumy określa się na podstawie jej właściwości lepkosprężystych, tzn. że pod wpływem sił zewnętrznych odkształca się sprężyście (odwracalnie) i niesprężyście (nieodwracalnie). Twardościomierz Badanie twardości przeprowadza się za pomocą twardościomierza. Twardościomierz to przyrząd służący do pomiaru twardości, dzięki […]

Norma DIN 7716

Norma DIN 7716

Przedmiotem normy DIN 7716 jest przechowywanie, czyszczenie i konserwacja wyrobów gumowych. Podczas długotrwałego przechowywania wyrobów gumowych, ich właściwości fizyczne mogą ulec zmianie na skutek kontaktu z czynnikami zewnętrznymi (np. światło, wilgotność, ozon). Może dojść do nadmiernego stwardnienia gumy, uszkodzenia jej powierzchni, zmiękczenia, trwałej deformacji. Aby zwiększyć żywotność elementów elastomerowych należy przestrzegać wytycznych dotyczących ich przechowywania […]

Standard 3-A

Standard 3-A. Wymagania sanitarne zgodne z normą 3-A

Standard 3-A – co to jest? Standard 3-A (3-A Sanitary Standards Inc.), nazywany jest również normą sanitarną 3-A. Został opracowany w latach dwudziestych XX wieku przez trzy współpracujące grupy: zawodowych sanitariuszy, producentów sprzętu, grupy interesów – przetwórcy. Początkowo zawarte w niej standardy dotyczyły projektowania urządzeń stosowanych w przemyśle mleczarskim. Obecnie również producenci i przetwórcy żywności […]

Norma EN 549

Norma EN 549

Przedmiotem normy EN 549 są materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej. Określa ona wymagania i związane z nimi metody materiałów gumowych stosowanych w instalacjach gazowych, urządzeniach gazowych i urządzeniach gazowych mających kontakt z gazami palnymi 1, 2 i 3 rodziny gazów palnych sklasyfikowanych w EN 437:2018, dodatkowo […]

Oringi zgodne z normą PN-90M-73092

Uszczelnienia techniczne typu Oring według normy PN-90/M-73092

Uszczelnienia typu Oring charakteryzują się budową w kształcie torusa tj. pierścienia w kształcie koła, przy czym pierścień ten również jest o przekroju kołowym. Producent Power Rubber oferuje Oringi wykonane z różnego rodzaju elastomerów (m.in. FKM, VMQ, NBR, EPDM) i o różnej twardości. Wybór twardości materiału determinuje ciśnienie środowiska roboczego i szerokość szczeliny. W zależności od […]

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!