Your Cart
Certyfikat CoC

Certyfikat zgodności CoC. Jak uzyskać świadectwo zgodności?

Certyfikat zgodności pojazdu CoC – co to jest?

CoC (z ang. Certificate Of Conformity) to dokument zgodności wydawany przez producenta pojazdu poświadczający, że spełnia on odpowiednie wymagania techniczne i normy określone przez Unię Europejską (UE). Nie gwarantuje on jednak jakości i osiągów pojazdu.

Jakie informacje dotyczące pojazdu zawiera powyższy certyfikat?

  • dane identyfikacyjne pojazdu

  • dane producenta

  • numer homologacji typu

  • dane techniczne

Z dokumentu można również dowiedzieć się wielu dodatkowych informacji tj. klasyfikacja zanieczyszczeń, na podstawie której obliczana jest wysokość podatku od pojazdu.

Warto wspomnieć, że dokumenty CoC muszą być dołączone do każdego nowego samochodu po 2015 r. Alternatywnie można również zamówić dokument Tüv i dokonać pełnej akceptacji, jednak koszt jest zdecydowanie wyższy,

Jakie pojazdy są uprawnione do otrzymania dokumentu CoC?

Certyfikacja CoC wymagana jest zarówno dla nowych pojazdów przeznaczonych do sprzedaży lub rejestracji w Unii Europejskiej, a także w przypadku używanych pojazdów importowanych z krajów na całym świecie do kraju UE. Standaryzacja i ujednolicenie dokumentów pojazdu ułatwia handel nimi na rynku wewnętrznym – ułatwiają kupno i sprzedaż. To dobra wiadomość dla przemysłu samochodowego i dealerów samochodowych.

Wszystkie pojazdy sprowadzone z innego kraju, oprócz powyższego dokumentu, muszą mieć nadany numer VIN. (przypisany do każdego pojazdu). Numer VIN służy do identyfikacji pojazdu oraz jego weryfikacji CoC.

Inne dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu w Unii Europejskiej to dowód rejestracyjny, etykieta kontroli emisji  (zawiera informacje o klasie emisji pojazdu).

Certyfikat zgodności pojazdu CoC

Jak uzyskać certyfikat CoC?

Aby uzyskać papier CoC, jednostka certyfikacyjna poddaje pojazd, który producent chce wypuścić na rynek, wielu testom i ocenom oraz sprawdza czy spełnia on odpowiednie wymagania techniczne. Niezbędne wymagania dotyczą m.in. bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumenta. W wielu sytuacjach zdarza się, że samochód nie posiada tego dokumentu.

Na podstawie raportu audytu i pomyślnym zakończeniu przez producenta procesu homologacji typu, jednostka certyfikująca wydaje dokument CoC dla danego modelu pojazdu.

Certyfikat zgodności jest ważny przez cały okres eksploatacji pojazdu. Jest niezbędny do rejestracji pojazdu przywiezionego z zza granicy.

Czy CoC to homologacja?

Homologacja typu to proces, w wyniku którego pojazd zostaje dopuszczony do ruchu. Jednostka certyfikująca na podstawie pozytywnych wyników szeregu przeprowadzonych badań, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu. Dokument uprawnia pojazd do rejestracji.

Deklaracja zgodności CoC potwierdza, że pojazd wprowadzony do obrotu jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. Stanowi kluczowy element unijnego systemu homologacji typu.

Świadectwo zgodności – skontaktuj się z jednostką certyfikującą

Jeżeli prowadzisz działalność związaną z importowaniem i sprzedażą pojazdów w Polsce, istotne jest, aby każdy samochód posiadał świadectwo zgodności CoC, ponieważ wówczas:
  • pojazd importowany może zostać zarejestrowany w urzędzie

  • pojazd spełnia wymogi prawne Unii Europejskiej

  • wskazuje kraj pochodzenia produktu

  • potwierdza, że pojazd spełnia w normy dotyczące ochrony środowiska i przepisów bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!