Atest 2.1 a 2.2

Atest 2.1 i 2.2 to podstawowe deklaracje zgodności. Sprawdźmy zatem co to za dokumenty.

 

Co to jest deklaracja zgodności?

 

To oświadczenie, w którym wytwórca (producent) deklaruje, że wyroby dostarczone klientowi są zgodne z jego zamówieniem.  Przed złożeniem zamówienia obie strony uzgadniają szczegóły dotyczące zamówienia i je zatwierdzają. Deklaracja zgodności gwarantuje, że otrzymane wyroby są zgodne zarówno z zamówieniem klienta, jak i obowiązującymi przepisami i standardami według normy PN-EN 10204.

 

Jaka jest różnica pomiędzy atestem 2.1 a 2.2?

 

Oba dokumenty stanowią deklarację wytwórcy (producenta), że towar otrzymany przez klienta jest zgodny z wymogami stawianymi podczas składania zamówienia. Różnica pomiędzy atestem 2.1 a 2.2 polega na tym, że do deklaracji zgodności 2.2 dołączone są dodatkowo wyniki badań przeprowadzone podczas kontroli niespecyficznej. Dokumenty kontroli nie są dołączone natomiast do atestu 2.1.

 

Kontrola jakości niespecyficzna

 

Wyróżniamy kontrolę jakości specyficzną i niespecyficzną. Tą pierwszą przeprowadza się w oparciu o wytyczne, które są ściśle określone m.in. w przepisach urzędowych lub w warunkach dostawy. Wyniki badań przeprowadzone podczas kontroli jakości specyficznej dołącza się do świadectwa odbioru 3.1 i 3.2. Deklaracja zgodności 2.2. zawiera komplet dokumentów kontroli jakości niespecyficznej. Jest ona przeprowadzona w oparciu o procedury sprawdzające, których celem jest stwierdzenie, że wszystkie wyroby zawarte w zamówieniu spełniają wymagania zamawiającego.

Atest 2.1 i 2.2 według EN 10204

 

Kto wystawia deklarację zgodności?

 

Norma europejska 10204 stwierdza, że dokumenty mogą być wystawione przez producenta. Dopuszcza się, aby deklaracje były podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wytwórcy i dostarczone do klienta. W przypadku certyfikatu 2.2 dołącza się dodatkowo wyniki badań przeprowadzone podczas kontroli niespecyficznej.

 

W jakim języku dokument powinien być dostarczony do odbiorcy?

 

Norma EN 10204 nie określa, w jakim języku dokumenty powinny być sporządzone i przekazane odbiorcy. Przyjmuje się jednak, że dokument deklaracji zgodności powinien być sporządzony w taki sposób, aby dla odbiorcy był całkowicie zrozumiały.

 

Czy dopuszczalne jest przepisywanie i kopiowanie dokumentów?

 

Niektóre firmy próbują przepisywać atest na swoim papierze firmowym, co według europejskiej normy 10204 jest niedopuszczalne. Norma jasno stwierdza, że dopuszcza się jedynie kopiowanie dokumentów oraz zmianę ilości wyrobów podanych w zamówieniu. Kopiowanie oryginalnych dokumentów jest dopuszczalne po spełnieniu dwóch warunków: dostępności kompletu dokumentów w oryginale oraz stosowanie systemu oznakowania (identyfikacji) wyrobów. Stosowane procedury identyfikowalności mają na celu możliwość szybkiego zidentyfikowania każdej partii wyrobu. Klient otrzymuje oryginał albo kopię dokumentów kontroli jakości wystawionych przez wytwórcę. PN-EN 10204 jasno stwierdza, że pośrednik nie może nanosić jakichkolwiek zmian w dokumentach.

 

Czy za atesty pobierana jest opłata?

 

Wyników badań nie dołącza się do atestu 2.1, w związku z czym przyjęło się, że za wydanie dokumentu nie pobiera się żadnych opłat. Zdarzyć się może jednak, że wytwórca (producent) zażąda takiej opłaty, co nie jest zabronione. Atest, do którego dołącza się wyniki badań jest płatny.

 

Zobacz różnice pomiędzy atestem 3.1, a 3.2 tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!