Atest 3.1 a 3.2

Atest 3.1, a atest 3.2 to dokumenty tej samej serii, aczkolwiek posiadają drobne różnice. Sprawdź, co rozróznia oba certyfikaty, a co łączy.

 

Co to jest świadectwo odbioru 3.1?

 

Certyfikat kontroli 3.1 to oświadczenie wytwórcy (producenta), w którym potwierdza on, że wyroby dostarczone klientowi są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu. Dokument wystawiony jest razem z wynikami badań, które zostały przeprowadzone podczas kontroli specyficznej. Sposób wykonywania badań uzależniony jest od obowiązujących przepisów urzędowych, przepisów technicznych lub szczegółowo opisany jest w specyfikacji wyrobu. Dokument może być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy, który jest niezależny od całego wydziału produkcyjnego. Norma europejska 10204 dopuszcza, aby wyniki badań pochodzące z kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych były dołączone do atestu.

 

Świadectwo odbioru 3.2 i kontrola inspektora

 

Atest 3.2 to oświadczenie, w którym oprócz potwierdzenia, że wyroby są zgodne z zamówieniem klienta, dołącza się wyniki badań z kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela zamawiającego lub inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Te osoby są odpowiedzialne za potwierdzenie, że cały proces produkcji zamawianej partii towaru, w którym biorą udział jest zgodny z wymaganiami podanymi w zamówieniu. Certyfikat 3.2 to dokumenty kontroli, które stanowią gwarancję, że wyroby dostarczone klientowi są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i dołącza się do nich wyniki badań.

Kontrola jakości specyficzna

Podczas przeprowadzania kontroli jakości specyficznej przestrzega się wytycznych określonych w specyfikacji wyrobu, ściśle przestrzegając uzgodnionych warunków dostawy lub w oparciu o przepisy urzędowe i techniczne. Dokumenty kontroli potwierdzają, że dostarczone wyroby są zgodne z uzgodnieniami i warunkami dostawy podanymi przez klienta podczas składania zamówienia.

 

Zobacz jaka jest różnica między Atest 2.1., a 3.1.

 

Świadectwo odbioru 3.1 i 3.2 wg EN 10204

 

Kto jest upoważniony do potwierdzenia świadectwa odbioru?

 

Zgodnie z europejską normą 10204, atest 3.1 może być wystawiony przez wytwórcę (producenta). Wymagane dokumenty zostają przekazane klientowi wraz z wynikami badań. Wytwórca stwierdza również, że dostarczone wyroby są zgodne z zamówieniem. Natomiast atest 3.2 może być wystawiony przez upoważnionego przedstawiciela wytwórcy, który jednocześnie nie może być w jakikolwiek sposób związany z wydziałem produkcyjnym. Zgodnie z EN 10204, certyfikat 3.2 może być wystawiony również przez inspektora kontroli lub przedstawiciela kontroli zamawiającego.

 

Czy dopuszcza się kopiowanie dokumentów?

 

Upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany dostarczyć odpowiednie dokumenty w oryginale lub w formie ksero. EN 10204 dopuszcza możliwość kopiowania oryginalnych dokumentów, kiedy spełnione są dwa warunki. Pierwszym z nich jest stosowanie procedury identyfikowalności. Są one związane z systemem oznakowania (identyfikacji) wyrobów w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie każdej partii wyrobu. Drugim warunkiem jest udostępnienie oryginalnego dokumentu na żądanie.

 

Czy wystawienie atestów jest płatne?

 

Częstym pytaniem jest: czy za wystawienie dodatkowej certyfikacji pobierana jest opłata? Odpowiadając krótko: tak, oba dokumenty są płatne. Warto jednak dodać, iż deklaracja 3.2 jest droższa. Wynika to z tego, iż kontrola jakości przeprowadzona jest przez inspektora np.: UDT, niezależnego przedstawiciela wytwórcy lub przedstawiciela kontroli zamawiającego. Jedna z tych osób jest obecna podczas całego procesu produkcyjnego. Ma to na celu stwierdzenie, że zamówienie jest realizowane zgodnie z wymaganiami Klienta. Pośrednik (upoważniony przedstawiciel) dostarcza komplet dokumentów (kopię lub oryginał) klientowi.

Norma EN PN 10204 zabrania, aby dokument wystawiony klientowi zawierał jakiekolwiek zmiany. Najczęściej należy również dostarczyć objaśnienia dotyczące procedur identyfikowalności wyrobów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!