Your Cart
Atest PZH

Atest PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) PZH to skrót od Państwowego Zakładu Higieny. Od 1955 roku zainicjował od proces atestowania produktów. Instytut prowadzi działalność z zakresu podstawowych dziedzin zdrowia publicznego. Dany wyrób jest analizowany pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i jakości. Jest poddawany wielu wnikliwym badaniom i testom w celu zapobiegnięcia […]

Certyfikat ognioodporności

Certyfikat ognioodporności

Ognioodporność jest wymaganym standardem bezpieczeństwa dla materiałów i wyrobów używanych w zastosowaniach prywatnych i publicznych. Certyfikat ognioodporności – co to jest? Instalacje narażone na działanie wysokich temperatur lub zagrożone pożarem wymagają certyfikatów, które potwierdzają, że dany wyrób jest wytrzymały i spełnia parametry pozwalające na dłuższy kontakt z wysoką temperaturą. Materiały i wyroby są poddawane próbom ogniowym, […]

Certyfikat Biocompability

Certyfikat Biocompability

Biokompatybilność to ogólny termin używany do opisania właściwości materiału zgodnego z żywą tkanką lub systemem biologicznym. Za biokompatybilne uważa się materiały, które są nietoksyczne, nieszkodliwe, nie reagują fizjologicznie z ciałem lub płynami ustrojowymi. Test kompatybilności ISO 10993 W celu ujednolicenia oceny biologicznej wyrobów medycznych, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowała normy określające kategorie materiałów, testy i […]

Certyfikat DVGW

Certyfikat DVGW

DVGW to Niemieckie Stowarzyszenie Techniczno-Naukowe Gazu i Wody (z niem. Deutsche Verien des Gas- und Wasserfaches) założone ponad 150 lat temu. Do głównych zadań stowarzyszenia należy tworzenie przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa i kwestii związanych z zaopatrzeniem w wodę i gaz. Certyfikat DVGW – co to jest? Certyfikat DVGW to dokument, który gwarantuje, że oferowane materiały, […]

Certyfikat BAM

Certyfikat BAM

BAM (Bundensanstalt für Materialforschung und -prüfung) to Federalny Instytut Badań i Kontroli Materiałów z siedzibą w Berlinie w Niemczech. Poprzez innowacyjne badania i pomiary odpowiada on za testowanie materiałów, zwłaszcza tych, które są używane w niebezpiecznych warunkach, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny i gumowy. Aprobata tlenowa Wszystkie materiały będą reagować na tlen pod wpływem pewnego […]

Certyfikat WRAS

Certyfikat WRAS

Certyfikat WRAS – co to jest? Certyfikat WRAS (z ang. Water Regulations Advisory Scheme) to znak zgodności, który dowodzi, że wyroby spełniają wymogi prawne dotyczące projektowania, eksploatacji i konserwacji instalacji oraz urządzeń służących do transportu wody pitnej z publicznej sieci wodociągowej w Wielkiej Brytanii. Aby umożliwić mieszkańcom Wielkiej Brytanii dostęp do bezpiecznej wody, ustanowiono zasady […]

Certyfikat NSF

Certyfikat NSF

Certyfikat NSF– certyfikowane produkty dopuszczone do użytku w przemyśle spożywczym NSF to Narodowa Organizacja Sanitarna typu non-profit (z ang. National Sanitary Foundation) założona w 1944 r. Celem organizacji National Sanitary Foundation jest promowanie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Wyznacza standardy jakości i bezpieczeństwa żywności, produktów i wody pitnej, a także warunków sanitarnych. Co to jest certyfikacja […]

Świadectwo jakości

Świadectwo jakości

Świadectwo jakości – co to jest? Świadectwo jakości to dokument potwierdzający zgodność procesu wyrabiania danego produktu ze specyfikacją, poświadczający określone cechy jakości wyrobu. Dokument poświadcza, że procesy produkcyjne spełniają parametry jakościowe niezbędne do wejścia na rynek. Wystawiony jest przez producenta lub instytucję upoważnioną do oceny jakości. Świadectwo jakości zawiera m.in. imię i nazwisko albo nazwę […]

Znak CE

Znak CE na uszczelnienia techniczne czy wymagany?

Zanim towar trafi na rynek handlowy Unii Europejskiej musi zostać poddany ocenie. Wymagany symbol CE jest obowiązkowy dla krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), jeśli przepisy UE przewidują go dla tego produktu. Deklaracja zgodności UE – co to jest? Deklaracja zgodności UE jest dokumentem wystawionym przez producenta lub […]

Certyfikat CoC

Certyfikat zgodności CoC. Jak uzyskać świadectwo zgodności?

Certyfikat zgodności pojazdu CoC – co to jest? CoC (z ang. Certificate Of Conformity) to dokument zgodności wydawany przez producenta pojazdu poświadczający, że spełnia on odpowiednie wymagania techniczne i normy określone przez Unię Europejską (UE). Nie gwarantuje on jednak jakości i osiągów pojazdu. Jakie informacje dotyczące pojazdu zawiera powyższy certyfikat? dane identyfikacyjne pojazdu dane producenta […]

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!