Certyfikat ACS

Certyfikat ACS

Certyfikat ACS (z fran. Atestation de Conformité Sanitaire) to francuski certyfikat dotyczący jakości wody pitnej, który potwierdza przydatność i bezpieczeństwo materiałów oraz produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Certyfikat ACS – Certyfikat Zgodności Sanitarnej

Niektóre materiały i wyroby mające bezpośredni kontakt z wodą pitną mogą negatywnie wpływać na jej czystość, właściwości organoleptyczne, mikrobiologiczne, fizykochemiczne, w efekcie czego, konsument może być narażony na ryzyko sanitarne.

Certyfikat Zgodności Sanitarnej to atest bezpieczeństwa materiałów wymaganych we Francji dla materiałów i produktów mających kontakt z wodą pitną.

Sprawdzane są wszystkie materiały użyte w produkcie, które mają kontakt z wodą. Materiały metaliczne są poddawane badaniom pod kątem zgodności z wymogami czystości, natomiast materiały organiczne są sprawdzane na liście potwierdzonych substancji.

Czy certyfikat jest dobrowolny?

Certyfikat zgodności sanitarnej ACS jest obowiązkowy dla każdego urządzenia mającego kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wszystkie materiały przeznaczone do dystrybucji wody pitnej zgodne ze standardami gwarantują, że żadna migracja nie wpłynie na jej jakość organoleptyczną.

Producenci są zobowiązani do uzyskania zatwierdzenia Atestation de Conformité Sanitaire), nie jest on dobrowolny.

Od dnia 24 grudnia 2006 roku wszystkie materiały muszą przejść certyfikację Atestation de Conformité Sanitaire. Firmy budowlane, operatorzy stacji uzdatniania wody pitnej, magazynowania i transportowania, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa higieny wody, mają obowiązek sprawdzania zgodności dostarczanych materiałów i urządzeń oraz posiadania wymaganych Atestów Sanitarnych.

Certyfikacja – testy jakości wody

Na rynku dostępny jest szereg certyfikatów i norm dotyczących produktów mających kontakt z wodą pitną. Materiały są certyfikowane przez niezależne laboratoria, które sprawdzają, czy jakość wody nie ulegnie pogorszeniu w kontakcie z innymi substancjami.

Laboratorium, które przetestowało dany produkt pod kątem zgodności z przeznaczeniem do dystrybucji wody, wydaje Certyfikat Zgodności Sanitarnej. Jest to dokument, który potwierdza, że żadne związki nie przedostaną się do wody. Jakakolwiek migracja może spowodować powstanie związków toksycznych, przez co transportowana woda stanie się niezdatna do spożycia.

Proces certyfikacji

Materiał musi być zgodny z wymogami systemu referencyjnego, a jego wyniki badań pod kątem migracji muszą mieścić się specjalnych kryteriach dopuszczalności.

Cały proces certyfikacji w uproszczeniu wygląda następująco:

  1. Materiał trafia do laboratorium

  2. Pracownik laboratorium przeprowadza szereg testów:

    a) Badanie składu chemicznego produktu – testowanie i sprawdzenie czy wszystkie substancje składowe materiału znajdują się na liście potwierdzonych substancji

    b) Testy migracji materiału – standardowe testy oceniają nieszkodliwość sanitarną produktu na podstawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jeżeli materiał zawiera niedozwolone substancje, nie spełnia specyfikacji normy, wówczas nie jest dopuszczony do użytku. Jeżeli produkt był poddany akredytowanym testom i analizie i spełnił wymagane kryteria, otrzymuje certyfikat.

  3. Proces walidacji, czyli udokumentowanie i potwierdzenie, że poszczególne materiały są zgodne z wymogami

Certyfikat zgodności sanitarnej ACS

Jak długo ważny jest certyfikat?

Certyfikat Zgodności Sanitarnej ACS jest ważny od 1 do 5 lat. Pół roku przed wygaśnięciem certyfikatu, należy złożyć wniosek o jego odnowienie.

Jeżeli skład materiału nie uległ zmianie i warunki wdrożenia pozostają niezmienione, wówczas Certyfikat Zgodności Sanitarnej zostanie odnowiony na 5 lat bez przeprowadzenia nowych testów migracji.

Jeżeli skład materiału został zmodyfikowany, ale nie przekraczają one wartości i ustalonych limitów, zgodnie z powyższym standardem należy przeprowadzić badania szczegółowe (np. organoleptyczne).

Natomiast, jeżeli skład materiału uległ zmianie i przekracza on ustalone limity, wówczas należy przeprowadzić badanie pełnej migracji. Jeżeli jest wymagane testowanie i badanie migracji, wówczas analizuje się m.in. takie parametry jak: smak i zapach, pH, ocena cytotoksyczności wobec komórek ludzkich. Jeżeli materiały znajdują się w wykazie i pomyślnie przejdą badania, certyfikat jest zatwierdzony przez laboratorium i jest ważny do 5 lat.

Produkty spełniające normy jakości wody

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki asortyment wyrobów gumowych, które doskonale sprawdzają się w różnych środowiskach pracy. Wiele z nich spełnia wysokie kryteria higieny i jakości, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym Działem Sprzedaży pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 50 516 03 03, bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!