Shopping Cart

Efekt Venturiego

Dlaczego cięcie strumieniem wody działa? W urządzeniu dochodzi do sprężenia wody, która jest tłoczona przez otwór mający bardzo małą średnicę. Z wysokiego ciśnienia strumienia woda przechodzi w wysoką prędkość. Ta tworzy próżnię zwaną również efektem Venturiego.  Do komory zostaje wciągnięty środek abrazyjny, co warunkuje efekt Venturiego, a następnie uzyskuje przyśpieszenie, tworząc tym samym strumień abrazyjny.