Shopping Cart

Garnet abrazyjny

Aż 99% obrabiarek strumieniowych wykorzystuje garnet abrazyjny jako środek umożliwiający cięcie materiałów. Jest on najczęściej wybierany, ponieważ koszt oraz prędkość zużycia głowicy jest niewielka. Co więcej, garnet abrazyjny jest jednorodny i ma bardzo wysokie właściwości tnące. Granulacja cząstek garnetu wykorzystywanych w cięciu strumieniowym waha się od wartości 50 do 220.