Shopping Cart

Gęstość mocy cięcia

W systemie cięcia strumieniem wodnym Ilość energii włożonej na obszar o danym rozmiarze oceniana jest poprzez gęstość mocy cięcia. Jeśli strumień jest mniejszy, a ciśnienie większe to znaczy, że będzie się on poruszał ze zdecydowanie większą prędkością, a zatem jego gęstość mocy cięcia będzie większa niż przy szerszych, wolniejszych strumieniach.