Shopping Cart

Głowica tnąca

Punktem kulminacyjnym, umożliwiającym wykorzystanie strumienia wody do cięcia materiałów, jest zamiana ciśnienia wody na prędkość. Odpowiedzialna jest za to głowica tnąca, w której woda przechodzi przez kryzę o małej średnicy. Przy wykorzystywaniu abrazyjnego strumienia wodnego głowica tnąca zawiera komorę mieszania i dyszę mieszającą – czasem nawet zawór włączenia/wyłączenia.