Shopping Cart

Prędkość strumienia

Wraz ze wzrostem ciśnienia wzrostowi ulega prędkość strumienia wodnego. W momencie przejścia strumienia przez kryzę jedynym co ma znaczenie, jest prędkość – ciśnienie ulega całkowitej konwersji. Przy cięciu abrazyjnym prędkość strumienia warunkuje szybkość odbywania się cięcia, zmniejsza średnicę strumienia oraz ilość wymaganego środka abrazyjnego.