Shopping Cart

Przycisk zatrzymywania awaryjnego (E-stop)

Podstawą bezpiecznego użytkowania sprzętu jest przycisk zatrzymywania awaryjnego (E-stop). Za jego pomocą operator w każdym momencie może zatrzymać maszynę. Przycisk ten jest oznaczony na czerwono i umieszczony w dobrze widocznym miejscu. Naciśnięcie przycisku zatrzymywania awaryjnego (E-stop) powoduje zatrzymanie procesu cięcia i ruchu, a w przypadku posiadania specjalnych funkcji, umożliwi wyłączenie pompy i zredukowanie ciśnienia w przewodach.