Co to jest atest 2.1?

Atest 2.1 to rodzaj dokumentu, w którym wytwórca (producent) oświadcza, że towar jest zgodny z zamówieniem klienta bez załączania wyników badań z kontroli niespecyficznej. Dokumenty kontroli to najwyższa gwarancja kontroli jakości produktów.

 

Deklaracja zgodności 2.1

Kto jest upoważniony do wystawienia dokumentu?

 

Zgodnie z europejską normą 10204, dokumenty mogą być wystawione przez producenta. Klient otrzymuje całą dokumentację podpisaną przez przedstawiciela, który jest do tego upoważniony. Certyfikat 2.1 musi być zgodny z dostarczonymi wyrobami i zamówieniem klienta.

Czy wystawienie deklaracji jest płatne?

 

W przeciwieństwie do  atestu 2.2, przyjęło się, że deklarację zgodności 2.1, jako podstawowy dokument kontroli jakości wydaje się klientowi bez pobierania jakichkolwiek opłat. Nie jest jednak zabronione, aby taka opłata była pobrana przez wytwórcę (producenta).

 

Deklaracja zgodności a atest materiałowy – różnice

 

W oparciu o EN 10204, atest materiałowy 2.2. to dokument wystawiony przez wytwórcę (producenta), w którym oświadcza on, że towar jest zgodny z zamówieniem składanym przez klienta i dodatkowo dołącza on raport z wynikami badań przeprowadzonymi podczas kontroli niespecyficznej. Deklaracja zgodności 2.1, zawiera natomiast informacje o zgodnościz zamówieniem klienta bez dołączania dokumentacji, które zawierają wyniki badań.

Deklaracja zgodności wg EN 10204

Certyfikat 2.1 według europejskiej normy gwarantuje, że wyroby otrzymane podczas dostawy są zgodne ze specyfikacją zamówienia.

 

W jakim języku dokument powinien być sporządzony?

 

Wyżej wymieniona norma europejska nie określa jednoznacznie, w jakim języku sporządzone powinny być wymagane dokumenty. Przyjmuje się jednak, że deklaracja zgodności powinna być wydana w języku zrozumiałym dla odbiorcy.

 

Czy deklaracja 2.1 może być przepisana?

 

Dokumentów kontroli jakości nie przepisuje się na papier firmowy, ponieważ zgodnie z europejską normą jest to niedopuszczalne. Dopuszcza się natomiast kopiowanie dokumentów oraz wprowadzanie zmian dotyczących ilości zamówionego towaru.

Świadectwo odbioru – co to takiego?

Świadectwo odbioru (atest 3.1) to dokument wystawiony przez wytwórcę, w którym zawarta jest informacja, że towar dostarczony klientowi jest zgodny z jego zamówieniem. Wszystkie wymagane dokumenty zostają przekazane klientowi wraz z podpisem osoby upoważnionej. Zawierają one wyniki badań kontroli odbiorczej (gatunek materiału, numer wytopu). Za wydanie świadectwa 3.1. pobierana jest opłata. Podobnie jak w przypadku deklaracji zgodności, również tego dokumentu (w tym wyników badań) nie można przepisywać na papier firmowy.

Sprawdź różnice między:

atestem 2.1, a 2.2

atestem 3.1, a 2.1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!