Czy guma przewodzi prąd?

Czy guma przewodzi prąd? Przewodniki prądu elektrycznego.

Czy guma przewodzi prąd elektryczny?

Guma to tworzywo sztuczne, które samo w sobie nie przewodzi prądu. Jego długa łańcuchowa struktura zapobiega swobodnemu poruszaniu się elektronów. Jeżeli materiał nie zawiera żadnych przewodzących elektronów, wówczas nie przewodzi prądu.

W niektórych przypadkach przewodność gumy zależy od materiału nośnego. Jeśli zawiera on wolne elektrony (pasma przewodnictwa lub nośniki ładunku), wówczas może przewodzić prąd. Kauczuk z dodatkiem węgla lub dodatkami metalicznymi może mieć właściwości elektryczne. Dobór odpowiedniego kauczuku do środowiska pracy pozwala określić wypełniacz przewodzący. Do metalowych wypełniaczy zalicza się m.in.: srebrne aluminium, grafit niklowy, srebrną miedź.

W Power Rubber wykładziny elektroizolacyjne znajdziesz tutaj.

Guma elektroprzewodząca

To rodzaj kauczuku z dodatkiem materiału nośnego, który umożliwia przepływ prądu. Sprawdza się do napraw klawiatury, kalkulatorów, tablic sterowniczych, pilotów. Jest elastyczny (może powrócić do swojego pierwotnego kształtu po odkształceniu) i wytrzymały na rozciąganie (nie większe niż 6,0 MPa).

Wyroby gumowe nie przewodzące prądu elektrycznego

Co odróżnia przewodnik od izolatora?

Przewodniki

Przewodniki to ciała, które łatwo przewodzą prąd elektryczny np. drut, mokre ręce, żelazo. Przewodnictwo może być elektronowe lub jonowe. Do przewodników, które nie są metalami zaliczamy np. grafit – odmianę alotropową zwykłego węgla.

Przewodniki elektronowe (metaliczne)

W przewodniku elektronowym przenoszenie ładunku elektrycznego realizowane jest przez elektrony. Prąd płynie dzięki istnieniu swobodnych elektronów. Wokół dodatnio naładowanego jądra, które znajduje się w centrum atomu krążą elektrony. W najdalszych powłokach znajdują się elektrony nazywane walencyjnymi, które po odłączeniu stają się elektronami swobodnymi. Elektrony swobodne mogą przemieszczać się w objętości przewodnika.

Złoto, srebro, platyna, stal, żeliwo, aluminium, cyna, miedź, rtęć – to grupa metali oraz stopów, które są dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego. Na skutek przyłożonego napięcia w ruch wprawiane są elektrony.

Przewodniki jonowe

W przewodniku jonowym nośnikami ładunku są jony dodatnie lub ujemne. Przewodnictwo jonowe zachodzi w cieczach (elektrolitach), ciałach stałych i gazach w wyniku zjawiska jonizacji, które zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury lub obecności pola elektrycznego.

Izolatory

Izolatory (dielektryki) to ciała, które słabo przewodzą prąd elektryczny. Materiały izolacyjne charakteryzują się dużą przerwą energetyczną między pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa. Elektron walencyjny to elektron znajdujący się na najbardziej zewnętrznej powłoce atomu (tzw. powłoka walencyjna). Liczba oraz poziomy energetyczne elektronów walencyjnych wpływają na własności fizyczne pierwiastka (np. przewodnictwo cieplne i elektryczne).

Izolatory znajdują szerokie zastosowanie jako materiały zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym. Dielektrykami mogą być ciała stale (niemetale: szkło, plastik, guma, papier, drewno, styropian, diament), ciecze (woda destylowana) oraz gazy (suche powietrze, mieszanina gazów). Warto wiedzieć, że niektóre izolatory (np. szkło) wraz ze wzrostem temperatury staje się przewodnikiem jonowym.

Różne rodzaje gumy ze względu na ich właściwości wykorzystywane są m.in. do powlekania przewodów w instalacjach i urządzeniach elektrycznych i urządzeniach elektronicznych.

Podziału materiałów na przewodzące i nie przewodzące dokonano w latach 20. i 30. XVIII wieku. Było to jedno z pierwszych osiągnięć uczonych badających zjawisko elektryczności.

Półprzewodniki – co to jest?

Półprzewodniki to materiały o właściwościach pośrednich pomiędzy przewodnikami a izolatorami. Przewodzą prąd gorzej niż przewodniki, ale lepiej niż izolatory. Domieszkowanie określonymi pierwiastkami pozwala poprawić właściwości elektryczne półprzewodnika. Do znanych półprzewodników zalicza się: krzem, german. Znalazły zastosowanie głównie w produkcji elementów elektronicznych, takich jak: tranzystory, diody, układy scalone, baterie fotowoltaiczne. W przypadku półprzewodników zdolność przewodnictwa elektrycznego rośnie wraz ze wzrostem temperatury (odwrotnie niż w przewodnikach). Wraz ze wzrostem temperatury rośnie liczba swobodnych nośników ładunku.

Właściwości dielektryczne gumy

W Power Rubber oferujemy szeroką gamę wyrobów gumowych, która posiada właściwości dielektryczne, a ponad to pracuje w szerokim zakresie temperatur oraz jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, tarcie, trudne warunki atmosferyczne, działanie substancji chemicznych. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!