Your Cart

Dokumenty kontroli jakościowej wyrobów

Dokumenty kontroli jakościowej wyrobów są opisane w normie europejskiej EN 10204, która odnosi się do wyrobów metalowych i niemetalowych.

 

Dokumenty kontroli oparte na kontroli wewnętrznej

 

Atest 2.1

 

Deklaracja zgodności z zamówieniem, to podstawowy dokument kontroli, w którym wytwórca (producent), upoważniony przedstawiciel lub importer oświadcza, że otrzymany podczas dostawy towar jest zgodny z zamówieniem klienta.

 

Według europejskiej normy 10204, ten rodzaj dokumentu nie wymaga dołączenia wyników badań z kontroli niespecyficznej, podczas której producent podaje, że towary są zgodne z listą wymagań zamawiającego. Nie podaje się wyników badań na wyrobach czy próbkach partii wyrobów.

 

Atest 2.1 wystawia producent. Klient otrzymuje całą dokumentację podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela. Przyjęło się, że za wydanie dokumentu klientowi nie pobiera się dodatkowych opłat.

 

Atest 2.2.

 

Atest materiałowy 2.2 to dokument, w którym wytwórca (producent), upoważniony przedstawiciel lub importer oświadcza, że towar jest zgodny ze specyfiką zamówienia.

 

Norma europejska EN 10204 wymaga, aby producent dołączył raport z wynikami badań przeprowadzonymi podczas kontroli niespecyficznej, który zawiera informacje na temat niektórych własności wyrobu. Jest to gwarancja, że otrzymane wyroby są zgodne z zamówieniem klienta, obowiązującymi przepisami i standardami.

 

Atest 2.2 wystawia pośrednik lub kooperant. Klient otrzymuje całą dokumentację podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela odpowiedzialnego za jej potwierdzenie. Atest, do którego dołącza się wyniki badań jest płatny.

 

Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczej

 

Atest 3.1

 

W certyfikacie kontroli 3.1 producent oświadcza, że otrzymany towar jest zgodny z zamówieniem klienta.

 

Według normy europejskiej EN 10204 do dokumentu należy dołączyć wyniki badań przeprowadzone podczas kontroli specyficznej, która przestrzega wszystkich wytycznych, które są określone w specyfikacji wyrobu, ściśle przestrzegając określonych warunków dostawy w oparciu o przepisy urzędowe i techniczne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!