KIWA

KIWA

KIWA to niezależna organizacja zajmująca się testowaniem, inspekcją oraz certyfikacją (TIC). Oferuje również szkolenia i usługi doradcze. Jest członkiem TIC-Council, międzynarodowego stowarzyszenia non-profit (AISBL), który zrzesza ponad 100 firm i organizacji członkowskich.

Działalność KIWA

Działalność KIWA polega na testowaniu, kontroli, certyfikacji (TIC), prowadzeniu szkoleń, a także doradztwie. KIWA oferuje certyfikacje na wysokim poziomie w różnych sektorach rynku, m.in.:

 • Rolnictwa, pasze i żywność

 • Budownictwo i infrastruktura

 • Systemy Zarządzania

 • Przemysł produkcyjny

 • Turystyka i rekreacji

 • Ropa naftowa, gaz, chemikalia

 • Woda

 • Edukacja

 • Wytwarzanie energii i mocy

 • Sprzedaż detaliczna

Oferowane usługi

Badania i testowanie

KIWA testuje produkt, komponent lub jego zastosowanie w zakresie bezpieczeństwa, jakości, wydajności, niezawodności, zgodności z przepisami. Testowanie umożliwia szybkie wykrycie nieprawidłowości. Każdy produkt musi przejść 5-procesowy etap testowania:

 1. Klient zgłasza chęć wykonania badania produktu, komponentu, materiału

 2. KIWA określa, jakie testy należy wykonać

 3. Próbka materiału trafia do laboratorium

 4. Materiał zostaje poddany testom i ocenie, które są niezbędne do określenia właściwości produktu, komponentu, materiału

 5. Po zakończonych testach, wyniki są interpretowane i udostępnione Klientowi w formie kompleksowego raportu

Kontrola

Niezależnie przeprowadzona kontrola dostarcza wielu informacji na temat jakości, bezpieczeństwa, wydajności, optymalnego działania sprzętu i organizacji. KIWA posiada certyfikację zintegrowanego zarządzania systemu jakością, BHP i środowiskiem.

Badania diagnostyczne przeprowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników, którzy do swojej pracy używają najwyższej klasy urządzeń pomiarowych. KIWA zachęca do przeprowadzania serwisu diagnostycznego, który opiera się na systematycznych badaniach profilaktycznych w zakresie właściwym dla konstrukcji, warunków pracy i wymaganej przez proces produkcyjny niezawodności maszyn.

Kontrola obejmuje badania, pomiary, porównania materiałów lub produktów, co pozwala na dokładne sprawdzenie, czy są one zgodne z określonymi normami i wymaganiami.

Doradztwo

KIWA oferuje doradztwo i wsparcie w wielu dziedzinach specjalizacji. To całkowicie bezstronna, niezależna organizacja przeprowadzające inspekcje w różnych sektorach rynku. W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie doradza, w jaki sposób wprowadzić na rynek produkty czy usługi, aby były zgodne ze wszystkimi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, kontroli, wydajności.

Szkolenia

Organizacja oferuje szeroką gamę szkoleń, warsztatów, seminariów i programów edukacyjnych. Szkolenia mają na celu poprawę jakości, bezpieczeństwa, wydajności, zrównoważenia rozwoju. Stanowią doskonałą okazję do rozwoju osobistego, poprawy swoich umiejętności i wiedzy. Można spotkać innych ludzi ze swojej branży, rozwinąć swoją sieć kontaktów lub podzielić się swoimi przemyśleniami.

Certyfikacja

Certyfikacja KIWA to dokument zgodności, który potwierdza, że dany materiał, produkt, proces spełnia rygorystyczne wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Certyfikat KIWA

Certyfikacja KIWA

KIWA przeprowadza wstępny audyt lub test certyfikacyjny produktu. To rozwiązanie pozwala sprawdzić czy dany produkt lub proces spełnia wszystkie wymagania.

Rada Ekspertów opracowała niezależne wytyczne w formie dokumentu, który zawiera wszystkie niezbędne wymagania oraz regulacje prawne, które odnoszą się do danego produktu, procesu lub systemu zarządzania.

Certyfikacja

Po zgłoszeniu, że produkty lub usługi są gotowe do certyfikacji, audytor KIWA przeprowadza audyt. Jeżeli audyt wykaże, że produkt, proces lub system zarządzania spełnia wszystkie wytyczne, wówczas klient otrzymuje Certyfikat KIWA oraz znak jakości certyfikacji (jeśli dotyczy). Jeżeli w trakcie trwającego procesu certyfikacji zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości lub wady, wówczas klient ma co najmniej 6 miesięcy na wdrożenie działań naprawczych.

Kontrola

Po wstępnej certyfikacji audytor KIWA przeprowadza zapowiedziane i niezapowiedziane kontrole w celu sprawdzenia, czy dany produkt, usługa lub proces w dalszym ciągu spełnia wymagania gwarantujące utrzymanie certyfikatu. Firma posiadająca certyfikat KIWA, ma prawo do posługiwania się znakiem jakości. W przypadku, gdy audytor KIWA wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości może nałożyć sankcje.

KIWA wykorzystuje określone standardy testowania w celu wykazania zgodności. Produkty z certyfikatem KIWA są oznaczone znakiem oraz dodane do listy produktów zatwierdzonych przez powyższą organizację. Proces certyfikacji jest płatny.

Certyfikat KIWA – Korzyści

Certyfikacja KIWA jest dowodem na to, że firma oferuje produkty lub usługi najwyżej jakości. Powyższy dokument jakości ułatwia uzyskanie wszelkiego rodzaju licencji. Co więcej, jest potwierdzeniem wiedzy, kompetencji i umiejętności pracowników, którzy pracują wydajniej i popełniają mniej błędów. Certyfikat KIWA to dowód na to, że wszelkie procesy zostały zidentyfikowane. Daje to również możliwość zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka (np. błędów, opóźnień). Przeprowadzenie certyfikacji tworzy zaufanie do oferowanych produktów, usług, procesów.

Wszelkie zapytania proszę kierować pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 50 516 03 03, bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!