Your Cart
Świadectwo jakości

Świadectwo jakości

Świadectwo jakości – co to jest?

Świadectwo jakości to dokument potwierdzający zgodność procesu wyrabiania danego produktu ze specyfikacją, poświadczający określone cechy jakości wyrobu. Dokument poświadcza, że procesy produkcyjne spełniają parametry jakościowe niezbędne do wejścia na rynek. Wystawiony jest przez producenta lub instytucję upoważnioną do oceny jakości.

Świadectwo jakości zawiera m.in. imię i nazwisko albo nazwę producenta, numer identyfikacyjny producenta nadany przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności przez producenta po otrzymaniu od tego producenta wniosku o przeprowadzeniu kontroli zgodności, nazwę i kategorię produktu, wielkość produkcji wyrobu deklarowaną przez producenta w okresie ważności tego świadectwa.

W jaki celu wystawia się dokument?

Celem wystawienia dokumentu jest zapewnienie zgodności produktów z odpowiednimi normami i przepisami prawnymi. Świadectwo zapewnia o wysokiej jakości produktów i gwarantuje, że spełniają one określone wymagania. To poświadczenie zgodności z odpowiednimi standardami jakości, które mają być oferowane konsumentom.

Wyrób lub materiał, który posiada świadectwo jakości, pozwala na jego identyfikację w razie np. potencjalnych problemów związanych z jakością. Dokument jest szczególnie ważny w przypadku produktów, które mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub środowisko.

Atest jakości wystawiany jest na różnego rodzaju produkty (m.in. żywność, napoje, produkty chemiczne, kosmetyki, materiały budowlane, paliwa, produkty przeznaczone dla dzieci).

Certyfikat jakości jest dobrowolny, a jego posiadane przynosi wiele korzyści, m.in. zwiększa reputację firmy, daje gwarancję Klientom, że otrzymany towar posiada zadeklarowany przez producenta skład, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz spełnia standardy jakości.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!