Certyfikat BELGAQUA

Certyfikat BELGAQUA

BELGAQUA to belgijska federacja sektora wodnego, która testuje produkty pod kątem ich przydatności do kontaktu z wodą pitną.

W 1975 roku BELGAQUA opracowała scentralizowany system kontroli urządzeń oraz wprowadziła certyfikację systemów zapobiegania przepływom zwrotnym i atesty kategorii płynów, które mogą mieć kontakt z wodą pitną. Jeżeli wszystkie wymogi techniczne zostaną spełnione, wówczas, istnieje możliwość uzyskania atestu zgodności urządzeń lub systemów zapobiegania przepływom zwrotnym. Z kolei producenci lub dystrybutorzy płynów, które mogą mieć kontakt z wodą pitną stosowanych dla tych urządzeń, otrzymują atest zgodności z kryteriami dla kategorii wymienionych w EN 1717. To rozwiązanie daje gwarancję konsumentom, że instalują urządzenia i płyny w pełni zgodne z normami.

Certyfikacja

Wysoka jakość wody pitnej ma istotne znaczenie dla zdrowia publicznego. Każdy konsument musi mieć dostęp do zdrowej wody pitnej, która obejmuje również aspekty estetyczne, czyli tzw. parametry organoleptyczne, takie jak zapach, smak, kolor.

Materiały mające kontakt z wodą nie powinny stwarzać ryzyka dla zdrowia ludzkiego. Mogą przedostać się do wody, przez co zapach lub smak może ulec pogorszeniu. Substancje zawarte w wyrobach wpływają także na jakość i higienę wody. Dlatego tak ważne jest, aby wdrażane produkty, które mają bezpośredni kontakt z wodą pitną spełniały rygorystyczne wymagania sanitarne.

Korzyści z certyfikacji BELGAQUA

Federacja BELGAQUA wykonuje atesty techniczne urządzeń do sieci wodociągowej oraz odbiory materiałów mających kontakt z wodą pitną.

Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie ochrony wody pitnej w sieciach wodociągowych. Obszar zastosowania przepisów zgodnych z BELGAQUA obejmuje:

  • urządzenia lub instalacje wprowadzone do obrotu w Belgii w celu podłączenia do sieci wodociągowej

  • atesty zaworów zwrotnych i systemów zapobiegania przepływowi zwrotnemu

  • atesty kategorii płynów, które mogą mieć kontakt z wodą pitną

Warto podkreślić, że kontrole przeprowadzone przez BELGAQUA nie dotyczą aspektów związaną z jakością produktów (np. trwałość, wydajność) i ich dobrego funkcjonowania.

Belgijska federacja sektora wodnego

Okres ważności

Gdy badanie techniczne wniosku zakończy się pozytywną decyzją, wówczas świadectwo zgodności lub świadectwo odbioru wydane przez BELGAQUA jest ważne do 5 lat od daty wydania certyfikatu. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w częściach hydraulicznych lub takich, które mogłyby mieć wpływ na warunki przepływu hydraulicznego, należy bezzwłocznie poinformować BELGAQUA, wówczas należy przeprowadzić nowe badanie techniczne, objęte odrębnym wnioskiem. W przypadku jakichkolwiek modyfikacji receptury płynów mogących mieć kontakt z wodą pitną – certyfikat staje się nieważny.

Składanie wniosków

Wniosek o akceptację przez BELGAQUA zaworu zwrotnego lub systemu zapobiegania przepływom zwrotnym w sieciach wodociągowych zawiera m.in. takie informacje jak:

  • identyfikacja zgłaszającego (nazwa firmy, adres, numer telefonu itp.)

  • opis zastosowania (nazwa marki, typ zaworu zwrotnego, oznakowanie, model, średnica, cechy szczególne itp.)

Dodatkowo, składający wniosek dostarcza wszelkich informacji, które ułatwiłyby rozpatrzenie wniosku, takie jak: dokumenty techniczne, systemy hydrauliczne, istniejące certyfikaty itp.

Wniosek o zaświadczenie przez BELGAQUA zgodności urządzenia ze specyfikacjami technicznymi BELGAQUA dla instalacji domowych, zawiera m.in. takie informacje jak:

  • identyfikacja zgłaszającego (nazwa firmy, adres, numer telefonu itp.)

  • opis wniosku (typ urządzenia, zastosowanie, nazwa marki, oznakowanie, model, średnica itp.)

Składający do wniosku może dołączyć załączniki (np. dokumenty techniczne, które ułatwiłyby rozpatrzenie wniosku.

Wniosek o zaświadczenie przez BELGAQUA kategorii płynu, który mógłby mieć kontakt z wodą zawiera m.in. takie informacje jak:

  • identyfikacja zgłaszającego (nazwa firmy, adres, numer telefonu itp.)

  • opis zastosowania (dla każdego płynu osobny formularz, typu urządzenia, zastosowanie, cechy szczególne itp.)

Podobnie jak w powyższych wnioskach, tutaj również składający może dołączyć załączniki, które ułatwią rozpatrzenie wniosku.

Certyfikacja BELGAQUA

Certyfikat BELGAQUA – dodatkowe informacje

BELGAQUA może w każdej chwili przeprowadzić kontrole na swój koszt, jeżeli uzna to za konieczne. Co więcej, za rozpatrzenie wniosków, składający uiszcza opłatę, której wysokość ustalana jest przez Zarząd BELGAQUA.

Posiadacz atestu lub certyfikatu, może umieścić piktogram lub logo BELGAQUA po wcześniejszej, pisemnej zgodzie belgijskiej federacji sektora wodnego.

Wyroby z certyfikatem BELGAQUA

Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Produkcja, magazynowanie, dystrybucja wody muszą odbywać się zgodnie z wymogami prawnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne.

Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie produkty mające bezpośredni kontakt z wodą pitną nie oddziaływały na jej jakość poprzez uwalnianie niepożądanych lub toksycznych substancji, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie zdrowia ludzkiego, smaku lub zapachu czy wspierać rozwój mikroorganizmów.

Producenci są odpowiedzialni za wprowadzenie na rynek bezpiecznych produktów do kontaktu z wodą pitną. Natomiast właściciele i użytkownicy instalacji wodociągowej są odpowiedzialni za użytkowanie i odpowiednią konserwację.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 50 516 03 03, bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!