Certyfikat KTW

Certyfikat KTW

Certyfikat KTW dotyczy tworzyw sztucznych mających kontakt z wodą pitną. Woda klasyfikowana jest jako woda pitna, kiedy nie zawiera mikroorganizmów, pasożytów ani innych substancji, które mogą stanowić pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.

UBA

Niemiecka Agencja Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt – UBA) określiła obowiązujące kryteria oceny materiałów i substancji mających kontakt z wodą pitną. Wszystkie powłoki stosowanie do produkcji lub transportu wody pitnej muszą posiadać stosowny certyfikat. UBA definiuje m.in.: wykaz substancji dozwolonych, metody analizy materiału, a także wartości graniczne materiału.

Materiały i substancje dopuszczone do kontaktu z wodą nie mogą przyczyniać się do rozwoju i namnażania mikroorganizmów oraz zanieczyszczeń.

Kryteria oceny materiałów i substancji jasno określają dozwoloną ilość uwalniania substancji do wody pitnej. Powłoki stosowane do produkcji lub transportu wody pitnej nie mogą wpływać niekorzystnie na jakość wody, właściwości organoleptyczne, klarowność, barwę, smak i zapach. Co więcej, w żaden sposób bezpośrednio lub pośrednio nie mogą naruszać ochrony zdrowia ludzkiego przewidzianą przez TrinkwV (niemieckie rozporządzenie w sprawie wody pitnej).

Certyfikat KTW – co to jest?

KTW to tworzywa sztuczne w wodzie pitnej (Kunststoff-Trinkwasser). Powyższy certyfikat określa wymagania higieniczne, jakie muszą spełnić tworzywa sztuczne (np. polipropylen, polietylen, poliester, chlorek winylu, poliamid) i silikon zanim zostanie dopuszczony do stosowania w kontakcie z wodą pitną. Norma KTW – W270 poświadcza, że materiały i substancje mające kontakt z wodą zdatną do spożycia zostały przebadane przez niemieckie laboratoria (TZW i DVGW) w oparciu o kryteria i wytyczne Niemieckiej Agencji Ochrony Środowiska (UBA).

Laboratoria podczas przeprowadzania badań są odpowiedzialne za sprawdzenie:

  • wyglądu wody, jej zapachu i smaku

  • emisji rozkładu szacowanych związków organicznych z węgla (TOC)

  • ile wynosi zużycie rozcieńczonego chloru w wodzie

  • poziomu substancji uwalnianych do wody pitnej (np. formaldehyd, fenol)

  • ekstrakcji metali ciężkich (np. ołów, cynk)

Certyfikat KTW dodatkowo zawiera kryteria oceny badań zgodne z normą EN-16421. Powyższa norma określa trzy metody oceny zdolności materiałów niemetalicznych do zwiększania wzrostu mikroorganizmów. Norma EN 16421 odnosi się do materiałów przeznaczonych do stosowania w różnych warunkach do transportu i magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ma zastosowanie do jednego rodzaju materiału lub wyrobu, który ma kontakt z wodą. Kryteria normy EN-16421 zawarte w certyfikacie KTW mają na celu poświadczenie bezpieczeństwa higienicznego w odniesieniu do wzrostu jakości. Uwzględniono również dodatkowe kryteria i wytyczne do innych elastomerów termoplastycznych i podobnym im związków.

Materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną

Certyfikat KTW – kryteria oceny

Wszystkie materiały i substancje, które mają kontakt z wodą pitną muszą zapewnić bezpieczeństwo higieniczne, zanim zostaną dopuszczone do przesyłania wody. Dotyczy to zarówno tworzyw sztucznych (np. elastomery), surowców mineralnych (np. szkło), jak i materiałów metalowych oraz smarów i klejów.

Poniżej przedstawiono kryteria dla poszczególnych materiałów:

  • Kryteria oceny materiałów metalicznych – materiały metalowe higieniczne nadające się do kontaktu z wodą pitną

  • Kryteria oceny emaili i materiałów ceramicznych – powinny znajdować się w nich tylko wymienione składniki

  • Kryteria oceny materiałów cementowych

  • Kryteria oceny tworzyw sztucznych i innych materiałów organicznych mających kontakt z wodą pitną – kryteria oceny tworzyw sztucznych, powłok organicznych i smarów

  • Silikony, elastomery, elastomery termoplastyczne – należy wziąć również dodatkowe wytyczne

Udzielona certyfikacja KTW jest ważna 5 lat.

Potrzebujesz wyrobów gumowych z Certyfikatem KTW? Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!