Co to jest atest 3.1?

Certyfikat kontroli 3.1 to dokument, w którym wytwórca (producent) oświadcza, że dostarczone wyroby zamówione przez klienta są zgodne z zamówieniem. Oświadczenie zgodności zawiera wyniki badań z kontroli specyficznej. Badania są wykonywanie zgodnie z przepisami urzędowymi lub technicznymi oraz określone w specyfikacji wyrobu.

Świadectwo odbioru według EN 10204

Według normy europejskiej 10204, świadectwo odbioru potwierdza, że wyroby dostarczone klientowi są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu. Do dokumentu dołączone są odpowiednie wyniki badań (np. badania wytrzymałościowe).

 

Kto jest upoważniony do wystawienia dokumentu?

 

Zgodnie z normą europejską dokument wystawiony może być wyłącznie przez wytwórcę (producenta). Przekazane klientowi wyroby muszą być zgodne z zamówieniem, a dokumenty zawierać dodatkowo wyniki badań, opierając się m.in. na przepisach urzędowych. Zamówienie musi być zgodne z wymaganiami podanymi, uzgodnionymi i potwierdzonymi przez obie strony w trakcie jego składania.

 

Kto może potwierdzić certyfikat 3.1?

 

Może być potwierdzony (podpisany) tylko przez upoważnionego przedstawiciela kontroli wytwórcy. Jest to osoba niezależna w żaden sposób od wydziału produkcyjnego.

 

Kto może dostarczyć dokumenty kontroli?

 

Dokument wystawiony przez wytwórcę może być przekazany klientowi przez pośrednika. Zgodnie z EN 10204 pośrednik zobowiązany jest jedynie do przekazania oryginału lub kopii dokumentów kontroli, z zastrzeżeniem, że nie może on nanosić w nich jakichkolwiek zmian. Przekazane świadectwo jest potwierdzeniem, że dostarczone wyroby są zgodne zarówno z zamówieniem, jak i zgodne z wymaganiami ustalonymi podczas jego składania. Wymagane dokumenty powinny zawierać również objaśnienia, w jaki sposób wyroby są identyfikowane.

 

Jakie dokumenty powinny być dołączone do świadectwa odbioru?

 

Wszystkie wymagane dokumenty kontroli powinny być przekazane przez upoważnionego przedstawiciela. Powinny zawierać atest (świadectwo odbioru 3.1) oraz dołączone do dokumentu wyniki badań. Dopuszczalne jest, aby wytwórca (producent) przestrzegając procedur identyfikowalności, przedstawił klientowi w ateście 3.1. wyniki badań, które zostały uzyskane podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych.

 

Czy wystawienie świadectwa odbioru 3.1 jest płatne?

 

Deklaracja 3.1. potwierdza, że wytwórca przestrzega wszystkich wytycznych klienta podczas realizacji jego zamówienia. Za wystawienie dokumentu, w którym wytwórca oświadcza, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami i przedstawia wyniki badań są przeważnie dodatkowo płatne.

 

Czy norma europejska 10204 dopuszcza przepisywanie atestu 3.1.?

Niedopuszczalne jest, aby deklaracja była przepisywana na papier firmowy przez wytwórcę lub upoważnionego przedstawiciela. Zezwala się na kopiowanie oryginalnych dokumentów po spełnieniu dwóch warunków: należy przestrzegać procedury weryfikowalności oraz udostępniać na każde żądanie oryginału dokumentu.

 

Dowiedź się więcej na temat różnic pomiędzy świadectwem 3.1, a 3.2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!