Norma BS 6920

Norma BS 6920 – Test jakości wody

Norma BS 6920 określa przydatność materiałów i wyrobów niemetalowych do kontaktu z wodą  przeznaczoną do spożycia przez ludzi pod kątem ich wpływu na jakość wody.

Standardowa metoda badania i testy obejmują zapach i smak wody, wygląd, rozwój mikroorganizmów, ekstrakcję substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, ekstrakcję metali i boru, badania w wysokiej temperaturze, smak i zapach wody z węży przeznaczonych do stosowania w żywności i napojach.

Norma BS 6920 – Wymagania testowe

Norma BS 6920 Część 2 , obejmuje standardowe metody badawcze. Oceny dokonuje się po przeprowadzeniu pięciu różnych testów:

  1. Zapach i smak wody (14 dni)

  2. Wygląd wody (kolor lub rozmycie) (14 dni)

  3. Rozwój mikroorganizmów (tempo rozwoju drobnoustrojów) (od 7 do 9 tygodni)

  4.  Ekstrakcja substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego (cytotoksyczność)(7 dni)

  5. Ekstrakcja metali (zawartość metali ciężkich) (4 tygodnie)

Całkowity czas trwania testów wynosi minimum 12 tygodni.

BS 6920-2.2 Zapach i smak wody

Standardowa metoda testowa do określania i oceny zdolności produktu do nadawania wyczuwalnego zapachu lub smaku wodzie niechlorowanej lub chlorowanej (ekstrakt rozcieńcza się chlorem). Test obejmuje również badania organoleptyczne. Badanie wykonywane jest przez trzech przeszkolonych panelistów. Jeżeli dwóch z nich wykryje zapach lub smak, wówczas wyrób nie jest zgodny ze specyfikacją. Procedura badania wymaga, aby woda, w której zanurzona jest próbka, była utrzymywana w tej samej temperaturze. Czas testowania: do 14 dni roboczych.

BS 6920-2.3 Wygląd wody

Ten test określa zdolność materiału do nadawania wodzie zauważalnego koloru lub zmętnienia. Produkt nie jest zgodny ze specyfikacją, jeżeli w ciągu 14 dni, w ekstrakcji końcowej wystąpi jakikolwiek wzrost barwy lub zmętnienie.

BS 6920-2.4 Rozwój mikroorganizmów w wodzie

Test określa, czy materiał może wspierać wzrost drobnoustrojów w kontakcie z wodą. Wykonanie badania zajmuje od 7 do 9 tygodni. Wynik jest uzyskiwany poprzez pomiar wykorzystania lub poboru rozpuszczonego tlenu z wody testowej. Średnia wartość różnicy rozpuszczonego tlenu uzyskana dla wyrobu jest miarą jego zdolności do wspomagania wzrostu mikroorganizmów. Produkt jest zgodny ze specyfikacją, jeżeli średnia arytmetyczna rozpuszczonego tlenu w trzech próbkach ma wartość mniejszą niż 2,4mgL Jeżeli produkt wykazuje wartość rozpuszczonego tlenu wyższą niż 2,9mgL oznacza to, że jest on zgodny z normą BS 6920 i nie dopuszcza się go do dalszych badań. Co ważne, niektóre próbki (np. wyroby cementowe) mają dodatkowy system referencyjny. Test przeprowadza się zawsze w temperaturze 30°C.

BS 6920-2.5 Cytotoksyczność

Test jest prostą oceną toksyczności wykonywaną przez zanurzenie próbki w wodzie i ocenę, czy wodny ekstrakt wykazuje toksyczną reakcję z kulturą tkankową. Jeżeli w wodzie ekstrakcyjnej wykryta zostanie cytotoksyczność, badaniu poddane są kolejne dwie próbki. Badanie trwa do 7 dni roboczych.

BS 6920-2.6 Zawartość metali ciężkich

Badanie to określa, czy materiał wypłukuje metale do wody. Wykonanie tego testu może zająć 4 tygodnie. Badanie przeprowadza się na podwójnych próbkach i obie z nich muszą być zgodne z wymaganiami normy BS 6920. Ekstrakt wodny oceniany jest pod kątem niklu i selenu, rtęci, ołowiu, arsenu, glinu, żelaza, manganu, kadmu, boru, chromu, antymonu.

Test jakości wody BS 6920

Norma testowa BS6920 – badania w wysokiej temperaturze

Część 3 powyższej normy odnosi do wyrobów, które używane są w instalacji użytkowej wody ciepłej lub w innych systemach, udostępnionych m.in. do picia lub kąpieli, w których temperatura wody przekracza 23°C. Badanie w wysokiej temperaturze wprowadzono dla materiałów niemetalowych, które mogą mieć kontakt z gorącą wodą przeznaczoną do użytku domowego.

Procedura przeprowadzenia badań obejmuje:

  • test zapachu i smaku

  • test wyglądu wody

  • badanie tempa rozwoju drobnoustrojów

  • badanie ekstrakcji substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego

  • badanie ekstrakcji metali

Testy można przeprowadzić w dowolnej temperaturze do 85°C. Badanie zapachu i smaku oraz ekstrakcji substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, przeprowadza się również w temperaturze 23°C. Badanie wzrostu mikroorganizmów w kontakcie z wodą, przeprowadza się zawsze w temperaturze 30°C.

Norma BS 6920 – przewodnik po wymaganiach ogólnych

Pobieranie próbek do analizy wody

Test jakości wody przeprowadza się z dostarczonych próbek, które muszą być zgodne ze specyfikacją. Wymagane jest 10 próbek każdego materiału, które przesłano do badań. Nie mogą być one starsze niż 12 miesięcy w dniu, kiedy trafiłu do laboratorium.

Celem normy BS 6920 jest zapobieganie zanieczyszczeniom wody pitnej przez wyroby niemetalowe. Materiały spełniające wymogi higieny wody pitnej są bezpieczne dla zdrowia publicznego.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 50 516 03 03, bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!