Norma DIN 7716

Norma DIN 7716

Przedmiotem normy DIN 7716 jest przechowywanie, czyszczenie i konserwacja wyrobów gumowych.

Podczas długotrwałego przechowywania wyrobów gumowych, ich właściwości fizyczne mogą ulec zmianie na skutek kontaktu z czynnikami zewnętrznymi (np. światło, wilgotność, ozon). Może dojść do nadmiernego stwardnienia gumy, uszkodzenia jej powierzchni, zmiękczenia, trwałej deformacji.

Aby zwiększyć żywotność elementów elastomerowych należy przestrzegać wytycznych dotyczących ich przechowywania ujętych w normie DIN 7716.

Składowanie materiałów gumowych

Norma DIN 7716 definiuje wskazówki dotyczące przechowywania, czyszczenia i konserwacji elastomerów.

Podczas przechowywania elementów elastomerowych należy uwzględnić określone warunki:

Powierzchnia magazynowa

Długotrwałe składowanie, powyżej 6 miesięcy w zamkniętych pomieszczeniach

Miejsce przechowywania powinno być chłodne, suche, czyste (wolne od kurzu) z umiarkowaną wentylacją. Te wskazówki dotyczą również krótkotrwałego magazynowania (od 6 tygodni do 6 miesięcy) w zamkniętych pomieszczeniach.

Krótkotrwałe składowanie, od 6 tygodni do 6 miesięcy

Zgodnie z zaleceniami normy DIN 7716 artykuły gumowe nie mogą być składowane na świeżym powietrzu, bez wystarczającej ochrony przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Produkty elastomerowe muszą być zabezpieczone przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, śniegiem, zanieczyszczeniami, a także mieć zapewnione warunki. Należy je przechowywać w bezpiecznej odległości od innych materiałów lub maszyn, które mogłyby je uszkodzić.

Norma DIN 7716 określa również warunki magazynowania materiałów przeznaczonych do wulkanizacji. Powierzchnia magazynowa musi być sucha, chłodna, wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Zapas materiałów do wulkanizacji nie powinien być dłuższy niż 6 tygodni.

W obu sytuacjach, wyroby powinny być składowane na palecie, na poziomej, płaskiej powierzchni.

Temperatura

Temperatura przechowywania wyrobów gumowych powinna wahać się w zakresie od +5°C do +25°C. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła (np. grzejnikami) i światła słonecznego. W żadnym wypadku nie wolno przekraczać temperatury +25°C.

Ciepło i wilgotność

Elementy elastomerowe należy chronić przed wszelkimi źródłami ciepła w odległości co najmniej 1 metra oraz kondensacją wody. Wilgotność względna otoczenia w pomieszczeniach magazynowych musi być mniejsza niż 65 %. Zaleca się, aby unikać warunków skrajnie wilgotnych i skrajnie suchych.

Światło

Produkty wykonane z gumy należy składować w warunkach chroniących przed naświetleniem. Światło może uszkodzić wyroby elastomerowe, dlatego należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego, sztucznego światła o wysokim natężeniu ultrafioletu. Zaleca się przechowywanie produktów w hermetycznie zamkniętych, nieprzepuszczających światło opakowaniach lub wyposażenia okien w pomieszczeniach magazynowych w czerwone lub pomarańczowe zasłony, które pomagają zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym przez światło.

Tlen i ozon

Wyroby gumowe należy chronić przed ozonem i, o ile to możliwe przed cyrkulacją powietrza, zwłaszcza przed przeciągami. Najlepiej przechowywać je w hermetycznych opakowaniach lub pojemnikach.

Deformacja

Zgodnie z wytycznymi powyższej normy, elastomery należy przechowywać w stanie rozprężonym, bez czynników, które mogłyby powodować napięcie lub trwałe odkształcenie wyrobów. Należy unikać kontaktu z metalami, folią zawierającą środki zmiękczające a także opakowań lub pojemników zawierających szkodliwe składniki dla danego produktu.

Środowisko przechowywania

Środowisko przechowywania należy sprawdzić pod kątem obecności paliw, smarów, rozpuszczalników, środków dezynfekujących i innych substancji chemicznych, które mogłyby przypadkowo uszkodzić elastomer.

Wyroby gumowe zgodne z normą DIN 7716

Kiedy okres przechowywania produktu gumowego może ulec skróceniu lub przedłużeniu?

Maksymalny okres przechowywania kauczuku NR i SBR wynosi 5 lata (z możliwością przedłużenia o 2), kauczuku NBR i CR wynosi 7 lat (z możliwością przedłużenia o 3), kauczuku FKM, EPDM, MVQ wynosi 10 lat (z możliwością przedłużenia o 5)

W przypadku, kiedy wyrób gumowy został poddany właściwej kontroli i spełnia wszystkie warunki magazynowania, wówczas okres jego przechowywania może zostać wydłużony.

Jeżeli okaże się, że artykuły gumowe nie są przechowywane właściwie i zgodnie z zaleceniami normy DIN 7716, okres ten może zostać skrócony.

W przypadku artykułów gumowych, które zawierają dodatkowe elementy wykonane z metalu, należy sprawdzić, czy jest on wolny od rdzy lub innych widocznych wad.

Zaleca się, aby po zdjęciu produktu z półki sprawdzić go pod kątem pęknięć, przebarwień lub innych uszkodzeń powierzchni.

Wyroby gumowe spełniające normę składowania DIN 7716 znajdziesz w sklepie Power Rubber. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!