PPAP proces zatwierdzania części do produkcji

PPAP – proces zatwierdzania części do produkcji

PPAP (Production Part Approval Process) to szczegółowy proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej składający się z 18 wymagań, które mają na celu sprawdzenie czy producent jest w stanie dostarczyć produkt o wymaganej jakości i ilości przy podanej szybkości produkcji oraz czy uwzględnia wymagania i specyfikację Klienta. Production part Approval Process – PPAP został ustanowiony przez AIAG (Automotive Industry Action Group), organizację non-profit, w celu utrzymania stałej jakości w procesie produkcji części. Początkowo stosowany był w branży motoryzacyjnej i lotnictwie, obecnie – jest powszechnie przyjętą praktyką w wielu sektorach, mającą na celu dostarczanie wysokiej jakości wyrobów spełniających specyfikacje Klienta.

PPAP jest wymagany w seryjnej produkcji każdej nowej części oraz w celu zatwierdzenia zmian w istniejącym produkcie lub procesie. produkcyjnym. Jest kontrolowany przez APQP (Advance Product Quality Planning), zaawansowanego kontrolera jakości produktu.

Wdrożenie procesu PPAP

Kto wykonuje proces zatwierdzania części do produkcji?

Dostawca lub zespół produkcyjny jest odpowiedzialny za utworzenie i przedłożenie PPAP klientowi.

Kiedy PPAP jest wymagany?

PPAP oznacza proces zatwierdzania części produkcji seryjnej i ma zastosowanie w wielu sektorach. Zapewnia nie tylko jakość i odtwarzalność wyrobu, ale pomaga dostawcy zrozumieć wymagania klienta odnośnie jego produkcji, co jest udokumentowane. Proces zatwierdzenia części do produkcji jest wymagany w przypadku nowych części lub produktu, zmian inżynieryjnych (m.in. zmiana materiału, metod produkcji, wykorzystanych narzędzi) lub zmiany dostawcy.

Proces zatwierdzania PPAP

Procedura rozpoczyna się od dostarczenia przez dostawcę próbki zaprojektowanego wyrobu do klienta, który ją sprawdza, zatwierdza lub zleca poprawki. Proces kontroli jakości odbywa się na trzech etapach: planowania, produkcji i postprodukcji. Po zatwierdzeniu raportów PPAP przez klienta i wykazaniu zgodności ze specyfikacjami, można rozpocząć masową produkcję.

Jaki jest cel wdrożenia procesu zatwierdzania części do produkcji?

Wdrożenie procesu zatwierdzania części produkcyjnych ma na celu:

 • weryfikację zdolności dostawcy do wytwarzania komponentów do produkcji na dużą skalę zgodnie z wymaganiami Klienta

 • zagwarantować, że dostawca spełnia standardy produkcyjne i jakościowe PPAP niezbędne do dostarczenia części klientowi

 • zrozumienie wymagań i specyfikacji wskazanych przez Klienta (dostarczanie od początku wyrobów wysokiej jakości części spełniających  specyfikacje klienta)
 • zgodność na linii dostawca – klient
 • dostarczenie komponentów wysokiej jakości, przy podanej wielkości produkcji w procesie produkcyjnym, pomimo wymagającego łańcucha dostaw
 • wprowadzenie produktu na rynek
 • obniżenie kosztów produkcji

Jakie korzyści zapewnia PPAP dla całego procesu produkcyjnego?

Proces zatwierdzenia części produkcyjnych PPAP zapewnia wiele wyjątkowych korzyści, oto one:

 • ujednolicony proces zatwierdzania części (dotyczy produkcji seryjnej)

 • gwarancja, że producent dostarcza części odpowiadające wymaganiom Klienta

 • dowód, że producent przestrzega jakości określonych części przez wszystkie etapy produkcji

 • proces zatwierdzenia wyrobu uprasza kontrolę problemów w każdej branży na różnych etapach produkcyjnych

 • krótszy czas produkcji

Proces PPAP

Poziomy zatwierdzenia PPAP (PPAP Levels of Submission)

Poziomy PPAP służą jako wytyczne, które określają, które dokumenty należy przedstawić, kiedy klient zleca PPAP.

Poziom 1 – Gwarancja dostarczenia części Klientowi (PSW)

 • nie wymaga innej dokumentacji
 • wystarczy jedynie złożenie formularza nakazu dostarczenia części (PSW)
 • dostawca może być zobowiązany do dostarczenia raportu zatwierdzenia wyglądu (AAR)

Poziom 2 – PSW z próbkami produktów i ograniczonymi danymi pomocniczymi

 • dostawca zobowiązany jest do dostarczenia PPAP z raportem zatwierdzenia wyglądu (AAR)
 • poziom obejmuje wyniki pomiarowe, wyniki badań materiałów i wydajności, dokumenty z kwalifikowanego laboratorium, a także ograniczoną dokumentację uzupełniającą oraz dokumenty dotyczące zmian konstrukcyjnych

Poziom 3 – PSW z próbkami produktów i kompletnymi danymi pomocniczymi

 • złożenie PSW wraz z dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi

 • dostawca dostarcza wszystkie certyfikaty jakości produkcji z poziomu 2, a także zatwierdzenie inżynieryjne klienta, projekt FMEA, diagramy przepływu procesu, plany kontroli, badania analizy systemu pomiarowego

 • dostawca dostarcza klientowi wstępne badania zdolności procesu i dokumentacji wskazującej zgodność ze specyficznymi wymaganiami klienta

Poziom 4 – PSW i inne wymagania określone przez klienta

 • złożenie PSW wraz z pełną dokumentacją uzupełniającą
 • obowiązkowa jest lista kontrola wymagań dotyczących PSW
 • poziom ten wymagana pełnego zestawu danych, w tym planów kontroli, diagramu przepływu procesów i analizy  systemu pomiarowego

Poziom 5 – PSW z próbkami produktów i pełnymi danymi pomocniczymi dostępnymi do wglądu w lokalizacji produkcyjnej dostawcy

 • złożenie PSW wraz z dodatkowymi dokumentami określonymi przez klienta
 • poziom obejmuje wszystkie dodatkowe wymagania wykraczające poza standardową dokumentację PPAP (proces części do zatwierdzenia)

Każdy poziom wymaga dodatkowych informacji, dlatego zawiera listę kontrolną obejmującą 18 elementów PPAP, która musi być dostarczona klientowi lub przechowywana przez dostawcę i udostępniana na żądanie.

Jakie elementy zawiera dokument jakości PPAP?

PPAP składa się z 18 ściśle określonych dokumentów. Jak wspomnieliśmy wcześniej, proces ten dotyczy produkcji seryjnej, a wszystkie podstawowe wymagania, które go dotyczą znajdziemy w standardzie IATF 16949 (International Automative Task Force). Dostawca musi przedstawić klientowi następujące dokumenty:

 1. Dokumentacja projektowa – zawiera kopie danych klientów i dostawców urządzeń wraz z kopią zamówień
 2. Dokumentacja dotycząca zmian technicznych (jeżeli były)
 3. Zatwierdzenie techniczne klienta
 4. Analiza przyczyn i skutków błędów konstrukcji (DFMEA)
 5. Schemat przebiegu procesu (PFC) (wszystkie etapy procesu produkcyjnego)
 6. Analiza przyczyn i skutków błędów procesu (PFMEA)
 7. Plan Kontroli
 8. Analiza systemu pomiarowego (MSA)
 9. Wyniki pomiarowe
 10. Wyniki testów materiałów/wydajności
 11. Wyniki badań zdolności procesów
 12. Dokumentacja kwalifikowanego laboratorium
 13. Raport o zatwierdzeniu wyglądu (AAR)
 14. Próbki wyrobu z początkowej serii produkcyjnej
 15. Próbka wzorcowa
 16. Pomoce kontrolne
 17. Zapisy potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami Klienta
 18. Gwarancja przedłożonej części / dowód zatwierdzenia części PSW (Part Submission Warrant)

Po otrzymaniu dokumentów, klient musi się z nimi zapoznać. Dokumentacja ma na celu pokazanie, jak według założeń klienta ma wyglądać dany wyrób, a jak wygląda w rzeczywistości. Dostarcza ona również niezbędnych informacji, jak według założeń miał wyglądać proces produkcyjny, a jaki został rzeczywiście wdrożony.

Na podstawie przedłożonych dokumentów, klient decyduje czy zatwierdzić wyrób do produkcji seryjnej, zatwierdzić go warunkowo lub odrzucić, wtedy dostawca musi wprowadzić poprawki w produkowanym wyrobie lub procesie i ponownie przedłożyć dokumentację PPAP.

Wyroby gumowe i oringi z PPAP

W Power Rubber oferujemy wysokiej jakości wyroby gumowe i oringi PPAP w celu utrzymania stałej jakości w procesie produkcji. Nasi Klienci mają pewność, że wyroby dostarczamy w sposób ciągły w oparciu o ich specyficzne wymagania.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 505 16 03 03, bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!