Składowanie oringów

Składowanie oringów

Starannie i odpowiednio dobrane warunki składowania o-ringów mają ogromne znaczenie w zapobieganiu działania szkodliwych czynników mogących negatywnie wpłynąć na ich właściwości fizyczne.

 

Na co należy zwrócić uwagę przechowując oringi?

Temperatura

W pomieszczeniu magazynowym powinna panować temperatura poniżej +25° C (najlepiej, gdyby wynosiła poniżej +15° C). Przechowywanie gumowych uszczelek w wyższej temperaturze znacznie wpływa na skrócenie czasu ich użytkowania. W sezonie grzewczym należy wyregulować w magazynie temperaturę w taki sposób, aby nie przekraczała ona +25° C, dzięki czemu oringi zachowają swoją żywotność. Nie należy ich również przechowywać w pobliżu źródła ciepła. Przechowywanie produktów z gumy w niskich temperaturach najczęściej nie wywiera na nie szkodliwego wpływu. Niektóre produkty mogą ulec usztywnieniu, dlatego aby zapobiec odkształceniom lub uszkodzeniu, należy zachować ostrożność i przed montażem zadbać o to, aby produkt osiągną temperaturę +30° C.

 

Wilgotność

Należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu panowała optymalna wilgotność. Zbyt wysoka wilgotność sprawia, że na oringach tworzy się kondensacja, która wywiera na nie szkodliwy wpływ. Może to powodować mi.n. zmiękczenie lub pękanie oringow. W celu wyeliminowania ryzyka kondensacji, wilgotność względna w miejscu ich przechowywania powinna być mniejsza niż 70 % (lub poniżej 65 % – jeżeli w magazynie przechowywane są również poliuretany).

oringi ptfe białe

Tlen i ozon

Produkty z gumy powinny być chronione przed urządzeniami wytwarzającymi ozon, który jest dla nich szkodliwy. W celu ochrony przed niekorzystnym działaniem ozonu, oringi należy przechowywać również z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą dodatkowo wytwarzać wyładowania elektryczne. Z uwagi na możliwy wzrost poziomu ozonu w procesie fotochemicznym, również obecność gazów spalinowych w miejscu składowania o-ringów nie jest wskazana. Wulkanizowane wyroby gumowe należy chronić przed przepływem powietrza. W tym celu oringi należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

 

Światło

Bardzo istotna jest ochrona wulkanizowanych wyrobów gumowych przed bezpośrednią ekspozycją i odbiciem promieni słonecznych oraz sztucznego światła emitującego promieniowanie ultrafioletowe. Zarówno działanie promieni słonecznych, jak i sztucznego światła wpływa na degradację o-ringów. Zaleca się przechowywanie wyrobów gumowych w nieprzeźroczystych pojemnikach lub zasłonięcie okien specjalnymi ekranami w kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

 

Promieniowanie

Wulkanizowanym wyrobom gumowym należy zapewnić ochronę przed źródłem promieniowania jonizującego.

 

Deformacja

W celu utrzymania jak najlepszej jakości produktu, należy przechowywać go w taki sposób, aby nie uległ deformacji na skutek ściskania lub rozciągania. Wyroby gumowe, które nie są poddawane trwałym naprężeniom rozciągającym powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Przechowywanie o-ringów w naturalnej formie zapobiega wystąpieniu trwałej zmiany w jego kształcie i formie. Zamiast zawieszać oringi, warto ułożyć je na płasko, co również ochroni je przed naprężeniami i zminimalizuje ryzyko deformacji. W celu uniknięcia fałdowania lub skręcenia zaleca się, aby uszczelki o dużej średnicy wewnętrznej były ułożone jedna na drugiej tworząc trzy równe pętle.

 

Oleje, rozpuszczalniki

Nawet krótkotrwały kontakt wyrobów gumowych z roztworami, ciałami stałymi, rozpuszczalnikami, olejami, smarami. płynami korozyjnymi mogą niekorzystnie wpływać na ich żywotność.

 

Kontakt z metalami

Mangan, żelazo, miedź lub stopy miedzi wykazują dużą szkodliwość na wulkanizowane wyroby gumowe. W celu ochrony uszczelek przed szkodliwym działaniem metali należy je przechowywać oddzielnie i dodatkowo zabezpieczyć warstwą papieru lub polietylenenu.

 

Kontakt z płynnym i półpłynnym materiałem

Należy unikać kontaktu z płynnymi i półpłynnymi materiałami (w szczególności z rozpuszczalnikami) chyba, że stanowią one część produktu i zapakowane są w oryginalne opakowanie producenta.

 

Kontakt z proszkiem do opylania

Zagnieżdżanie owadów lub robaków może niekorzystnie wpływać na właściwości gumy. Proszek do opylania powinien zawierać w składzie jedynie takie składniki, które nie mają negatywnego wpływu na właściwości gumy.

 

Kontakt z innymi produktami

Oringi wykonane z różnych rodzajów materiałów powinny być przechowywane osobno. Dotyczy to również wyrobów gumowych, które różnią się między sobą jedynie kolorem.

 

Wiązania gumowo-metalowe

Produkty z metalowymi częściami nie powinny mieć kontaktu z innymi wyrobami gumowymi. Zaleca się, aby środek konserwujący zastosowany w metalu nie oddziaływał negatywnie na gumę ani nie powodował osłabienia połączenia.

 

Rotacja towaru

Przestrzeganie ścisłej rotacji zapasów wpływa na krótkie przechowywanie produktów w sklepie, efektywne ich wykorzystanie i dostęp do wyrobów gumowych z najnowszej produkcji.

 

Pojemniki i opakowania przeznaczone do przechowywania o-ringów nie powinny być wykonane z materiałów, które mogą osłabić gumę lub negatywnie wpłynąć na jej właściwości. Opakowania nie powinny zawierać m.in. środków zmiękczających, naftenianu miedzi, kreozotu itp.

Tu kupisz: oringi gumowe – producent 

W jaki sposób czyścić składowane oringi?

Najlepszym środkiem czyszczącym przeznaczonym do starannego i dokładnego czyszczenia wyrobów gumowych jest woda z mydłem.  Najbardziej szkodliwe są wszelkie produkty zawierające w składzie materiały ścierne, rozpuszczalniki organiczne (tj. czterochlorek węgla, węglowodory, trichloroetyleny). Wszystkie oczyszczone produkty należy suszyć w temperaturze pokojowej. Suszenie na słońcu jest zabronione.

Recycling i utylizacja

Zużyte oringi należy przekazać do specjalnego zakładu utylizacji gumy, w którym zostaną spalone. Zabronione jest usuwanie wyrobów gumowych w sposób, który może negatywnie oddziaływać na przyrodę. Należy zapoznać się z ogólnymi zasadami przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Artykuły gumowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!