Współczynnik tarcia gumy

Współczynnik tarcia gumy

Czym jest współczynnik tarcia gumy?

Tarcie to siła, która przeciwstawia się ruchowi ślizgowemu lub toczeniu jednego ciała stałego po drugim. Współczynnik tarcia to wartość charakteryzująca siłę tarcia. Pokazuje on zależność między dwoma stykającymi się obiektami spowodowaną działaniem siły normalnej dociskającej ten obiekt oraz siły stycznej przemieszczających ją względem siebie bądź też usiłujących je przemieścić. Współczynnik tarcia jednostka: jednostka siły (niuton, N).

Czym jest współczynnik tarcia statycznego?

Tarcie spoczynkowe (statyczne) występuje pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami (powierzchniami), które nie przemieszczają się między sobą. Wartość siły tarcia spoczynkowego może wzrosnąć tylko do pewnej wartości maksymalnej (T max). Jeżeli na płaskiej powierzchni na dany przedmiot zadziała odpowiednio duża siła (F), poruszy się on. Dzieje się tak, ponieważ siła tarcia maksymalnego nie jest w stanie zrównoważyć siły, która zadziałała na przedmiot. Siła tarcia statycznego może przyjmować wartości od zera do T max. Iloraz maksymalnej wartości siły tarcia (T max) i siły nacisku (F) nazywamy współczynnikiem tarcia statycznego. Jest on zależny od różnego rodzaju materiałów (powierzchni) stykających się ciał.

Do przykładów tarcia spoczynkowego pomiędzy dwoma rodzajami tworzyw lub przedmiotów zaliczyć można np.: szkło na szkle, opona gumowa na asfalcie, stal na stali.

Czym jest współczynnik tarcia kinetycznego?

Tarcie ruchowe (kinetyczne) ciał stałych jest miarą wielkości tarcia pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami (powierzchniami) wzajemnie przemieszczającymi się. Tarcie ruchowe  dzieli się na dwa rodzaje tarcia: fizycznie suche i technicznie suche. Ważne jest, aby określając tarcie suche wziąć pod uwagę mechaniczne i fizyczne własności powierzchni trących ciał stałych. Oprócz tego, należy uwzględnić warunki w jakich przeprowadzono pomiar oraz czynniki między innymi takie jak: chropowatość powierzchni, jakość obróbki (np. czy obecne są odkształcenia), dobór materiałów kojarzonych. Kinetyczny współczynnik tarcia w porównaniu z tarciem spoczynkowym jest zwykle mniejszy.

Jaki jest współczynnik tarcia gumy?

Tarcie kinetyczne i statyczne występujące pomiędzy dwoma przedmiotami mierzy się za pomocą współczynników.

Wartości współczynnika tarcia ulegają zmianie w zależności od:

  • powierzchni stykającej się z gumą

  • statycznego współczynnika tarcia

  • kinetycznego współczynnika tarcia

Dwie powierzchnie stykających się ciał wykonanych z gumy powodują statyczny współczynnik tarcia o wartości 1,15. Statyczny współczynnik tarcia z podłożem typu asfalt ma już wartość 0,9, z podłożem guma-beton wynosi 1. Współczynnik tarcia guma stal narzędziowa: 0,86. Według fizyka, Guillaume Amontons, który sformułował prawo tarcia, siła tarcia nie zależy od nominalnej powierzchni styku z wyjątkiem przypadku, gdy ze zmianą pola powierzchni styku zmienia się nacisk jednostkowy.

Współczynnik tarcia gumy wyroby gumowe

Współczynnik tarcia gumy. Tarcie zewnętrzne ciał stałych: tarcie ślizgowe i tarcie toczne

W zależności od rodzaju i warunków tarcia, wyróżnia się odpowiednie współczynniki tarcia. Tarcie dzielimy ze względu na środowisko (tarcie suche, płynne, mieszane, graniczne itp.) oraz charakter ruchu (tarcie ślizgowe i tarcie toczne). Tarcie ślizgowe to rodzaj tarcia zewnętrznego ciał stałych, które występuje w momencie, gdy oba przedmioty spoczywają lub przesuwają się względem siebie, a istnieje siła dążąca do przesunięcia ciał. Współczynnik tarcia ślizgowego jest wartością bezwymiarową. Tarcie toczne nazywane jest również oporem toczenia. Powstaje, gdy jedno ciało toczy się po powierzchni drugiego.

Do skutków tarcia zalicza się m.in.:

  • pożyteczny opór względnego przemieszczania się ciał (hamowanie, przyczepność  np. w taśmociągach, hamulcach)
  • niekorzystny opór względnego przemieszczania się ciał (straty energii)
  • zużycie trących powierzchni
  • wzrost temperatury

Współczynnik tarcia Tabela

 

Co oznacza niski współczynnik tarcia?

Wartość 0 oznacza, że pomiędzy dwoma przedmiotami nie ma żadnego tarcia. Im mniejszy współczynnik tarcia, tym słabsza przyczepność pomiędzy dwoma powierzchniami, które łatwiej ślizgają się po sobie.

Współczynnik tarcia większy od 1

Współczynnik tarcia może być większy od 1. Siła tarcia to iloczyn współczynnika tarcia statycznego lub kinetycznego z normalną siłą działającą na obiekt. Warto wspomnieć, że jedynie niektóre powierzchnie mają współczynnik tarcia o wartości powyżej 1 (np. guma-guma, współczynnik tarcia aluminium – aluminium: 1,05-1,35).

Wychodząc na przeciw Państwa wymaganiom, w Power Rubber oferujemy szeroki asortyment wyrobów gumowych. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!