Your Cart
Atest PZH

Atest PZH

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

PZH to skrót od Państwowego Zakładu Higieny. Od 1955 roku zainicjował od proces atestowania produktów. Instytut prowadzi działalność z zakresu podstawowych dziedzin zdrowia publicznego. Dany wyrób jest analizowany pod względem składu chemicznego, właściwości mechanicznych i jakości. Jest poddawany wielu wnikliwym badaniom i testom w celu zapobiegnięcia wprowadzeniu do powszechnego użytku wyrobów i materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia potencjalnych konsumentów.

Czym jest atest PZH?

Atest Higieniczny PZH to dokument, który potwierdza, że dany wyrób jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Atestacja to czynność potwierdzająca jakość produktu. Atest higieniczny PZH jest wymagany jedynie w przypadku wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia dla ludzi. Jest wydawany na podstawie wniosku złożonego przez Producenta i wystawiony przez instytucję upoważnioną do oceny jakości – NIZP – PZH.

Jak uzyskać atest PZH?

Certyfikat PZH wydaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Dany produkt objęty certyfikatem posiada logo Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – granatowo białe koło z nazwą instytucji i grafiką drzewa w dolnej części znaku.

Jak przebiega proces atestacji?

Aby uzyskać certyfikat higieniczny, w pierwszej kolejności należy wybrać i wypełnić odpowiedni wniosek o proces atestacji:

  • wniosek o wydanie atestu higienicznego w Zakładzie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
  • wniosek o wydanie świadectwa jakości zdrowotnej w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności
  • wniosek o wydanie atestu higienicznego w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z wykazem, należy dostarczyć wniosek wraz z dokumentacją do NIZP – ZHP. Można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres wskazany przez NIZP – ZHP. Kiedy wniosek zostanie zarejestrowany, należy uiścić opłatę administracyjną.

Po spełnieniu wymogów formalnych następuje rozpoczęcie procesu atestacji. Wniosek z kompletną dokumentacją zostaje poddany ocenie i sprawdzony pod kątem wpływu na bezpieczeństwo środowiska oraz ludzi. W przypadku produktów, które otrzymały pozytywną opinię, Atest Higieniczny/Świadectwo Jakości Zdrowotnej, oryginalny dokument jest przesłany pocztą. Na specjalne życzenie Klienta istnieje również możliwość przesłania dokumentu drogą elektroniczną.

Ile kosztuje atest PZH?

Cena atestu uzależniona jest m.in. od trybu procedury (zwykły, ekspresowy, pilny) i kosztów niezbędnych badań laboratoryjnych.

Na jaki okres wydawany jest certyfikat PZH?

Atest PZH wydawany jest na podstawie zgłoszenia Producenta i wystawiony przez instytucję upoważnioną do oceny jakości – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Jest to jedna z najstarszych instytucji badawczych na terenie kraju, która powstała 21 listopada 1918 roku.

Ważność certyfikatu jest różna, w zależności od Zakładu, który wydał wniosek:

  • Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego – atesty higieniczne ważne są 5 lat od daty wystawienia dokumentu. W przypadku atestów dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną, wodą w instalacjach basenowych, stanowiących wyposażenie łazienek, sanitariatów itp. – okres ważności dokumentu wynosi 3 lata.

  • Zakład Bezpieczeństwa Żywności – Świadectwo Jakości Zdrowotnej ważne jest 3 lata od daty wystawienia dokumentu. W niektórych przypadkach termin ważności może być krótszy.

  • Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego – atesty higieniczne ważne są 3 lata od daty wystawienia dokumentu.

Zgodność produktu z normami bezpieczeństwa to gwarancja, że produkt w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Certyfikat PZH

Jak sprawdzić atest PZH?

To czy dany produkt posiada Certyfikat Higieniczny wydawany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny można sprawdzić na stronie internetowej Producenta, w folderach reklamowych, opakowaniu, dołączonej ulotce. Producenci chcąc wyróżnić dany produkt na tle konkurencji, najczęściej umieszczają logo w widocznym miejscu.

 Atest higieniczny PZH – czy jest obowiązkowy?

Jeszcze do niedawna atest PZH był obowiązkowy dla większości materiałów i urządzeń stosowanych w branży budowlanej, a także w instalacjach wodno-klimatyzacyjnych, a także środków biobójczych, artykułów i wyroby dla dzieci i niemowląt oraz wiele innych. Od 2016 roku w związku ze zmianą regulaminu Atest PZH dotyczy jedynie wyrobów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wyroby poddawane są wielu badaniom i testom pod kątem wpływu na zdrowie i środowisko. Poddawane są obowiązkowej ocenie higienicznej, co określa art. 12.1 w ustawie o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków.

Zmiana regulaminu ma za zadanie zminimalizować wtórne zanieczyszczenia wód i szkodliwy wpływ substancji wprowadzonych do ich obiegu.

Atest PZH do kontaktu z żywnością

Jak wspomnieliśmy wcześniej, od 2016 roku obowiązkowej ocenie higienicznej poddawane są produkty, które mają kontakt z wodą zdatną do spożycia przez ludzi. Zmiany te mają służyć minimalizowaniu zanieczyszczenia wód i szkodliwego wpływu substancji wprowadzonych do ich obiegu. Świadectwa Jakości Zdrowotnej dotyczą bezpieczeństwa wyrobów do kontaktu z żywnością oraz skórą człowieka i są wydawane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na zasadach dobrowolności.

Do grupy produktów, które można zgłosić do opiniowania NIZP – PZH, celem uzyskania stosownego certyfikatu, należą m.in. wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (np. naczynia, sztućce, blaty kuchenne), materiały z tworzyw sztucznych, papieru, gumy do kontaktu z żywnością czy wyroby dla dzieci i niemowląt.

W Power Rubber oferujemy oringi i uszczelki, które są zgodne z obecnymi normami w dziedzinie bezpieczeństwa. Produkt posiadający Atest PZH jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 50 51 603 03, bądź na podany adres e-mail (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!