Certyfikat WRAS

Certyfikat WRAS

Certyfikat WRAS – co to jest?

Certyfikat WRAS (z ang. Water Regulations Advisory Scheme) to znak zgodności, który dowodzi, że wyroby spełniają wymogi prawne dotyczące projektowania, eksploatacji i konserwacji instalacji oraz urządzeń służących do transportu wody pitnej z publicznej sieci wodociągowej w Wielkiej Brytanii.

Aby umożliwić mieszkańcom Wielkiej Brytanii dostęp do bezpiecznej wody, ustanowiono zasady wprowadzone w roku 1999, które obejmowały przepisy prawne dotyczące projektowania, instalacji i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, armatury wodnej i urządzeń wykorzystujących wodę. Do obowiązków organizacji Water Regulations Advisory Scheme należy m.in. zatwierdzanie towarów i materiałów stosowanych w branżach związanych z wodą.

Montaż wyrobów, które spełniają ściśle regulowane przepisy, odgrywa kluczową rolę w ochronie zdrowia publicznego, zapewnia bezpieczeństwo wody pitnej, która jest wolna od zanieczyszczeń oraz zapobiega jej marnotrawstwu, nadmiernemu zużyciu i niedokładnemu pomiarowi.

Jakie produkty podlegają certyfikacji WRAS?

Zatwierdzeniu Water Regulations Advisory Scheme podlega cały produkt (tj. prysznice, zawory, bojlery), który przeszedł testy mechaniczne i jakościowe oraz aprobata materiałowa, która obejmuje materiały i komponenty niemetalowe, które przechodzą pomiary pod kątem ich wpływu na jakość wody.

Certyfikacja dotyczyć może również elementów i materiałów niemetalowych (np. uszczelek i podkładek gumowych). Analiza, przegląd, kontrola i testy powyższych wyrobów, przeprowadza się w celu ustalenia, jaki wpływ mają one na wodę zimną i gorącą, z którą mają kontakt. Niektóre materiały mogą zanieczyścić wodę, rozpuszczając metale, które mogą nadawać jej niepożądany smak lub zapach, powodować zmętnienie, a nawet tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi bakterii i drobnoustrojów.

Jeżeli wyniki badań i testów wykażą, że produkty w żaden sposób nie zanieczyszczają wody, wówczas zostanie wydany znak zgodności WRAS.

Aprobata WRAS

Aprobata WRAS do wody pitnej wydawana jest na podstawie pozytywnej oceny produktu. Jeżeli dany produkt jest zgodny z wysokimi standardami, przepisami i normami określonymi w przepisach dotyczących zaopatrzenia w wodę, a także pozytywnie przeszedł rygorystyczne testy mechaniczne i jakości wody, wówczas uzyskuje aprobatę WRAS. Zasady zostały wprowadzone w życie w 1999 roku.

Warto również podkreślić, że na podstawie certyfikatu WRAS, producent wykazuje, że jego produkty są wysokiej jakości, a także nie zanieczyszczają wody ani w inny sposób nie zagrażają zdrowiu publicznemu.

Zatwierdzenie produktu pokazuje, że wyrób spełnia wysokie standardy i wymagania, a na jego podstawie możliwe jest szybkie uzyskanie atestu PZH, który jest zgodny z art 10 Dyrektywy UE 98/83/CE dotyczącej standardów wody pitnej, uznawanym również w Polsce.

WRAS oferuje również system zatwierdzania, dzięki któremu producenci mogą wykazać, że ich wyroby (np. krany, bojlery, rury) są zgodne z obowiązującymi normami.

Certyfikat WRAS wydawany jest po przeprowadzeniu szeregu testów przez niezależne laboratoria. Wyroby przeznaczone do kontaktu z wodą pitną wymagają ponownego testowania co 5 lat, co pozwala na utrzymanie stałej, wysokiej jakości materiałów i instalacji.

Informujemy, że certyfikowane wyroby, które przeszły szereg niezależnych testów i otrzymały aprobatę WRAS, zapobiegają zanieczyszczeniu publicznych zasobów wodnych, nadają się do kontaktu z wodą pitną, a sam mechanizm nie marnuje wody. Zatwierdzony produkt otrzymuje unikalny numer i trafia na listę na stronie internetowej WRAS.

Oringi WRAS

Sprawdź ofertę na uszczelki i oringi WRAS od producenta Power Rubber

Producent Power Rubber oferuje szeroką gamę uszczelek i oringów z certyfikatem WRAS, które nadają się do bezpiecznego stosowania z wodą pitną, a ponadto charakteryzują się doskonałą odpornością na niesprzyjające warunki atmosferyczne, ozon, starzenie i chemikalia.

Nasze uszczelki i oringi przeszły szereg testów pod kątem wpływu na jakość wody. Otrzymały aprobatę materiałową WRAS, która potwierdza, że użyte materiały nie zanieczyszczają wody, spełniają rygorystyczne wymogi, przepisy i rozporządzenia.

Firma Power Rubber oferuje wyroby gumowe i usługi wysokiej jakości.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
+48 22 292 40 24 lub +48 50 516 03 03,
bądź na podany adres e-mail (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!