Co to jest atest 2.2?

Atest 2.2 jest dokumentem wystawianym przez wytwórcę (producenta). Stanowi deklarację, która zawiera wszelkie informacje dotyczące zgodności wyrobu z wymaganiami stawianymi przez klienta podczas składania zamówienia.

Dokumenty kontroli to gwarancja najwyżej jakości, która zawiera dodatkowo wyniki badań przeprowadzone podczas kontroli niespecyficznej. Gwarantuje on, że otrzymane wyroby są zgodne z zamówieniem oraz obowiązującymi przepisami i standardami według normy PN-EN10204.

Kto wystawia deklarację zgodności?

Według normy PN-EN 10204, deklaracja zgodności wydawana jest przez pośrednika lub kooperanta. Do atestu musi być dołączona cała dokumentacja wytwórcy bez nanoszenia jakichkolwiek zmian. Zgodnie z normą EN 10204, wszystkie naniesione zmiany przez pośrednika lub kooperanta powinny być potwierdzone stosownym dokumentem potwierdzającym nowe cechy wyrobu. Wymagane dokumenty powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela odpowiedzialnego za jego potwierdzenie. Dostarczone wyroby powinny być zgodne z zamówieniem klienta.

 

Czy deklaracja 2.2 może być przepisana?

 

Niedopuszczalne jest, aby dokument był przepisany na swój papier firmowy. Według EN 10204 dopuszcza się kopiowanie deklaracji lub ewentualną zmianę ilości wyrobów zamówionych przez klienta. Wydając deklarację zgodności, firmy są zobowiązane do przekazania oryginału lub kopii dokumentów kontroli zamawiającemu.

 

Czym różni się atest 2.1?

 

Zgodnie z europejską normą 10204, nie jest wymagane, aby do atestu 2.1 wytwórca przedstawiał w dokumentacji wyniki badań klientowi. Przedstawiciel realizuje zamówienie złożone przez klienta bez podania wyników badań, dodając deklarację zgodności, czyli dokument 2.1.

 

Świadectwo odbioru według EN 10204

 

Atest 3.1, to świadectwo odbioru, w którym wytwórca (producent) przedstawia klientowi dokumenty, w których stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wcześniej ustalonymi wymaganiami. Dodatkowo do dokumentów dołącza on odpowiednie wyniki badań kontroli odbiorczej (skład chemiczny, badania wytrzymałościowe). Wytyczne dotyczące sposobu, w jaki należy wykonać badania określone są m.in. w przepisach urzędowych. Zgodnie z normą EN 10204, wytwórca (producent) ma obowiązek przekazania całego kompletu dokumentów kontroli klientowi, bez możliwości przepisywania ich na papier firmowy. Świadectwo 3.1 wystawia się odpłatnie. Zawiera ono pełną informację dotyczącą parametrów mechanicznych i składu chemicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!