Guma NBR- Właściwości – Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

Guma NBR- Właściwości – Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy

Guma NBR jest mieszanką gumową, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych gum faktem, że wraz z rosnącym udziałem ACN wzrasta jej odporność na oleje, paliwa i tłuszcze. Maleje za to jej odporność na niskie temperatury powietrza. Jeżeli w procesie produkcyjnym zmiesza się NBR oraz  PVC to można uzyskać mieszanką odporną na ozon. Podczas połączenia z żywicą fenolową otrzymuje się gumę elastyczną przy rozciąganiu oraz wykazującą odporność na gorącą wodę.

Co oznacza skrót NBR?

NBR, czyli nityl to jedna z najpopularniejszych gum. Często mówi się na nią guma olejoodporna. Inne nazwy tej gumy, jakie można spotkać na rynku to:

 • kauczuk butadienowo – akrylonitrylowy,
 • kauczuk akrylonitrylo – butadienowy,
 • z angielskiego: nitril butadien rubber.

NBR jest to guma z rodzaju elastomerów, czyli produkt kopolimeryzacji butadienu i akrylonitrylu.

Z chemicznego punktu widzenia jest to kopolimer butadienu i akrylonitrylu.

Guma NBR: właściwości gumy olejoodpornej

W zależności od zastosowanych ilości powyższych związków chemicznych i zmianie ich udziału procentowego w mieszance można dowolnie manipulować odpornością na oleje i niską temperaturę. Parametry temperatury, przy których można pracować z tą gumą wahają się między -30 stopni Celsjusza a 100 stopni Celsjusza. Właściwości fizyczne gumy to odporność na oleje silnikowe, opałowe i transformatorowe. Guma charakteryzuje się także wysoką trwałością na używanie smarów i płynów hydraulicznych oraz węglowodorów alifatycznych. Dobrze będzie reagować na pracę w warunkach użycia propanu, butanu, benzyny. Chwali się ją także za trwałość w obecności alkoholi, wodnych roztworów soli oraz rozcieńczonych kwasów i zasad w średnich temperaturach. Jeśli chodzi o temperaturę wody, to sprawdzi się w warunkach do 60 stopni Celsjusza. NBR nie jest jednak dobrze odporny na oleje i smary mające w składzie silikon, płyny hamulcowe, których bazę stanowi glikol oraz ciecze hydrauliczne typu HFD. Guma nie będzie też odporna na stężone kwasy, ługi i węglowodory aromatyczne. Problematyczne będzie także używanie w jej obecności węglowodorów chlorowanych, przykładem może być benzen. Estry także mogą niszczyć strukturę NBR.

Dokładne właściwości gumy prezentują się następująco:

 • ma ona niską odporność na czynniki atmosferyczne i ozon – wyjątkiem jest jej mieszanka z PVC,
 • jest bardzo wytrzymała na zerwanie,
 • według różnych źródeł odporność termiczna waha się od -50 do 105 stopni Celsjusza,
 • wykazuje ona odporność na działanie olejów oraz benzyny,
 • jest odporna na węglowodory alifatyczne,
 • charakteryzuje się także trwałością wobec lekkich olejów opałowych, paliw do silników wysokoprężnych,
 • wysoka odporność na niepalne ciecze hydrauliczne (typu HSA, HSB: emulsje olejowo – wodne, HSC: mieszaniny poliglikolu z wodą),
 • nie reaguje z kwasami i zasadami rozcieńczonymi w niezbyt wysokich temperaturach,
 • nie trwała wobec węglowodorów aromatycznych i chlorowanych,
 • nie odporny na działanie HSD: poliestrowych i węglowodorach chlorowanych),
 • brak odporności na płyny hamulcowe, zawierające w swoich składach glikole.

Guma NBR – Zakres temeraturowy

Dla mieszanki gumowej NBR, najczęśniej stosowanej w pierścieniach typu o-ring, znanych nam jako oring lub oringi przewidziany jest następujący zakres temperaturowy:

-50, aż do +105 , aczkolwiek Specjaliści od Gumy z POWER Rubber rekomendują użycie w zakresie od -40°C do +90°C

XNBR

XNBR to wzmocniona mieszanka NBR.

Swój skrót zawdzięcza nazwie zawierającej X: Carboxylated Nitrile (źródło: www.skf.com) co po polsku oznacza: Karboksylację Nitrylu – Nitryl Karboksylowy.

Mieszanka ta posiada większą odporność niż podstawowa guma nitrylowa posiada:

 • większość odporność na ścieranie
 • większą odporność na rozrywanie

XNBR Zastosowanie

Mieszanka XNBR jest używana w szerokim przemyśle wysokotechnologicznym. Warunki Polskie nie są jeszcze gotowa na użycie tej mieszanki.

W celu uzyskania wyceny, zapraszamy do kontaktu: power@powerrubber.com

Kauczuk butadienowo – akrylonitrylowy – Zastosowanie

Swoje zastosowanie nityl znajduje głównie w hydraulice oraz pneumatyce. Guma ta będzie tworzyć wszelkie uszczelki, pierścienie uszczelniające typu „O” oringi. Praca, w której jest obecne duże ciśnienie, silny nacisk, ścisk a substancje towarzyszące to oleje to odpowiednie środowisko dla zastosowania tej gumy. Z życia codziennego NBR można spotkać w oponach, dętkach, odbojach. Także elementy amortyzujące są produkowane właśnie z NBR. Ich zaletą jest także to, że wytłumiają drgania. Wszelkie węże na paliwa ciekłe i oleje są także wyrabiane przy użyciu NBR. Co ciekawe, także wykładziny oraz wałki drukarskie powstają z tej gumy. W przemyśle spożywczym NBR może być używany jako materiał na węże przesyłowe. Także może być uszczelniaczem różnego rodzaju złączy.

Płyty, które poddane zostają wulkanizacji NBR mogą być używane jako podkładki i uszczelki. Każdorazowe użycie w ich obecności oleju mineralnego nie spowoduje ich zniszczenia. Gałęzie przemysłu zajmujące się wyrobem elementów dla motoryzacji, chemii, maszyn i petrochemii znacznie zoptymalizowały produkcję, dzięki zastosowaniu NBR.

Ogrom właściwości NBR sprawia, że także w laboratoriach można spotkać się z przedmiotami, które są zrobione właście z nitrylu. Chociażby przykładowe rękawiczki z NBR są 3 razy bardziej odporne na przebicie niż naturalne, gumowe rękawiczki.

Na rynku spotkać można też buty i kleje, które zwierać będą NBR.

Lepszą mieszanką o wyższych właściwościach jest mieszanka Viton. Zapraszamy do artykuły: Guma Viton – mieszanka gumowa FKM/FPM

Wyroby gumowe wykonane z gumy NBR:

Formularz kontaktowy

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!