Norma EN 10204

Norma EN 10204

Przedmiotem normy EN 10204 są dokumenty kontrolne, w których producent deklaruje, że towary dostarczone kupującemu lub klientowi są zgodne z wymaganiami ustalonymi w zamówieniu. Jest to norma dotycząca różnego rodzaju certyfikatów materiałowych.

Dokumenty kontroli to dowód na zgodność wykonania wyrobu zgodnie z wymaganiami zamawiającego lub potwierdzenie pochodzenia materiału przy dostawie wszystkich wyrobów metalowych, niezależnie od metody produkcji (pręty, blachy, odlewy, płyty). Norma ta może również dotyczyć wyrobów niemetalowych. Dokumenty kontroli powinny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za ich potwierdzenie.

Norma EN 10204 – rodzaje dokumentów kontroli

W niniejszej normie europejskiej określono rodzaje dokumentów kontroli przekazywanych zamawiającemu, która przewiduje 4 rodzaje certyfikacji wyrobów, podzielone na dwie główne kategorie w zależności od przeprowadzonych badań, tj.:

  • kontrola niespecyficzna (przeprowadzana przez producenta zgodnie z wytycznymi Kontroli Jakości, czy wyprodukowany produkt jest zgodny z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez uwzględnienia wyników badań; dotyczy atestu typu 2.1 i 2.2)

  • kontrola specyficzna (producent przeprowadza określone badania m.in.: kontrolę wymiarową, analizę składu chemicznego materiału, badanie funkcjonalne (np. wytrzymałość na rozciąganie), badania własności mechanicznych w celu sprawdzenia czy produkty są zgodne z wymaganiami zamówienia oraz czy wytworzone wyroby są zgodne ze specyfikacją; zakres badań zależy od rodzaju badanego wyrobu, obowiązujących go norm i musi być zgodny z ustaleniami określonymi w zamówieniu; dotyczy atestu 3.1 i 3.2)

Oryginały i kopie

Zgodnie z przepisami zawartymi w PN-EN 10204 pośrednik zobowiązany jest jedynie do przekazania oryginalnego dokumentu  bądź jego kopii dokumentów kontroli dostarczonych mu przez producenta bez dokonywania w nich żadnych zmian.

Kopiowanie oryginalnych dokumentów jest dopuszczalne po spełnieniu dwóch warunków: są stosowane procedury identyfikowalności oraz należy udostępniać na każde żądanie wymagane dokumenty kontroli.

Norma PN-EN 10204

Zaświadczenie o jakości 2.1

To rodzaj dokumentu, w którym producent oświadcza, że wyrób jest zgodny z zamówieniem klienta. Zgodnie z wymaganiami i przepisami, wytwórca nie załącza wyników badań z kontroli niespecyficznej do dokumentacji.

Więcej na temat deklaracji zgodności 2.1 przeczytasz tutaj i tutaj

Atest 2.2

Zgodnie z normą PN-EN 10204 jest to dokument, który stanowi deklarację, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami określonymi w zamówieniu. Nie zawiera wyników badań z kontroli specyficznej konkretnego produktu. Obejmuje natomiast dodatkowe dane z kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna to kontrola przeprowadzana przez producenta według własnych procedur, które mają na celu sprawdzenia czy zamówienie jest zgodne ze specyfikacją produktu.

Więcej na temat atestu 2.2 przeczytasz tutaj

Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204

Zgodnie z EN 10204, certyfikat kontroli 3.1 to dokument, w którym wytwórca oświadcza, że dostarczone produkty są zgodne z zamówieniem klienta. Świadectwo zawiera informacje na temat wyników badań z kontroli specyficznej. Podane wyniki badań są zgodne z wymaganiami i przepisami urzędowymi lub technicznymi oraz określone w specyfikacji wyrobu. Wymagania dodatkowych badań muszą być określone w zamówieniu.

Dokument może być wystawiony wyłącznie przed producenta, natomiast podpisany tylko przez upoważnionego przedstawiciela kontroli producenta.

Więcej na temat dokumentu kontroli typu 3.1 przeczytasz tutaj i tutaj

Protokół odbioru typ 3.2

Świadectwo odbioru 3.2 to dokument, w którym producent oprócz potwierdzenia, że produkty są zgodne z wymaganiami podanymi przez klienta, podaje wyniki badań z kontroli odbiorczej 3przeprowadzone przez przedstawiciela zamawiającego lub Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Więcej na temat certyfikatu EN 10204 typu 3.1 przeczytasz tutaj

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 505 16 03 03,
bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!