Atest dla urządzeń dojarskich

Atest dla urządzeń dojarskich

Każde nowo wprowadzone urządzenie przeznaczone do pracy w kontakcie z żywnością, powinno posiadać odpowiedni atest. Aby możliwa była eksploatacja urządzenia dojarskiego warto rozważyć zakup produktu z atestem. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej urządzenia posiadające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być poddawane atestacji przynajmniej raz w roku. W Polsce atestami dla urządzeń zajmuje się Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH). Instytucja ta, założona w 1918 roku, pod nazwą Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny, a 7 września 1923 roku przemianowana na PZH zajmuje się między innymi zagadnieniami higieny, a także prowadzi prace usługowo-badawcze i naukowe. Po roku 2002 Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) informuje, że ubieganie się o atesty jest dobrowolne. Obowiązek natomiast nie zostaję zdjęty z materiałów i produktów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o czym mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. poz.2294). Zatem Państwowy Zakład Higieny zajmuje się wydawaniem atestów, potwierdzających przystosowanie produktu do pracy w warunkach, gdzie dochodzi do styczności maszyny z żywnością. Najczęściej certyfikat uzyskują wyroby silikonowe.

Bezpieczeństwo zwierząt, a atest

Zbyt duża ilość komórek somatycznych w jednostce objętości mleka, a także choroby skrzyków i wymion to częsty problem, którym powiązany jest proces nieprawidłowego działania urządzeń dojarskich. Prawidłowa praca maszyny jest niezwykle ważnym elementem zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i higieny pracy, ale także w trosce o dobro zwierząt. Parametry urządzeń dojarskich, takie jak podciśnienie w przewodach, wahania ciśnienia pod strzykiem, czas trwania taktu ssania, trwanie taktu masażu, średnica przewodów odprowadzających, średnica króćców kolektora powinny być dokładnie znane osobie obsługującej i na co dzień dokonującej oceny sprawności dojarki. Zapewni to bardziej świadome użytkowanie, a cotygodniowy rutynowy przegląd stanu technicznego urządzenia pozwoli na jego bezpieczne użytkowanie i uzyskanie wysokiej jakości pozyskiwanego produktu.

maty legowiskowe do hodowli zwierząt

Sprawdzenie Atestu PZH

Zgodnie z obecnym prawem w Polsce każdy producent, a także osoby odpowiedzialne za wprowadzenie na rynek produktu z atestem mają prawo do kopiowania, fotografowania, a także rozpowszechniania w formie zdigitalizowanej dokumentu atestacyjnego w celach marketingowych, czy też informacyjnych. Zgodnie z tym założeniem każdy produkt, który otrzymał atest, powinien go bez większych problemów udostępnić publicznie, by klient mógł się z takim atestem zapoznać przed zakupem. Warto także pamiętać o znaku graficznym, który jest wydawany wraz z certyfikatem, który producent może umieścić na urządzeniu. Warto na urządzeniu poszukiwać granatowo-białego koła z grafiką drzewa oraz skróconą nazwą instytucji wydającej certyfikat, czyli Państwowego Zakadu Higieny (PZH). Taki znak daje nam pewność, ze produkt posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Wybór urządzenia z atestem

Podczas wyboru urządzenia dojarskiego należy pamiętać o kilku istotnych faktach. Urządzenia, które posiadają atest, są najlepszym wyborem, kiedy w grę wchodzi praca ze zwierzętami, czy ludźmi. Urządzenia atestowane pozwalają nie narażać się na poważne konsekwencje wynikające z nieświadomego powodowania zagrożenia dla osób, czy zwierząt lub uszczerbku zdrowotnego, czy choroby. Pozwalają też zachować najwyższą jakość produkowanego mleka. To producent urządzenia staje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo wyrobu, co jest bardzo ważnym, z punktu widzenia konsumenta i użytkownika maszyny czynnikiem świadczącym o słuszności zakupu urządzenia z atestem.

Niepomijalnym aspektem jest również proces uczestnictwa dostawcy mleka w przetargach lub procesach wyboru dostawców. Posiadanie certyfikowanych urządzeń niekiedy może być wymaganiem ze strony przedsiębiorstwa ogłaszającego przetarg, a w innym przypadku może również być czynnikiem decydującym o wybraniu dostawcy spośród innych, nieposiadających takowego atestu, dzięki uzyskaniu najwyższej oceny. Posiadanie urządzeń z atestem może skutkować rozszerzeniem działalności gospodarstwa o współpracę z nowymi przedsiębiorstwami.

Atest dla urządzeń będących w użytku

Ze względu na częstość użytkowania urządzeń dojarskich (2 razy dziennie, a nawet częściej) w trosce o zapobieganie nieprzewidzianym awariom należy rozważyć praktykę, by przed każdym rozpoczętym dojem dokonywać wizualnej oceny posiadanej instalacji udojowej. Takie rutynowe czynności pozwolą na uniknięcie niepotrzebnych przerw i usterek podczas działania systemu. Dodatkowo te proste procedury pozwolą na zmniejszenie prawdopodobieństwa chorób i stanów zapalnych gruczołu mlekowego u zwierząt, a także zapewnią posiadacza gospodarstwa o najwyższej jakości otrzymywanego przez niego mleka. Dodatkowo raz w roku warto zlecić przegląd posiadanego systemu udojowego wykwalifikowanemu pracownikowi, którego uprawnienia pozwalają na prace konserwacyjne oraz wystawienie atestu dla urządzeń dojarskich. Koszt, w który wchodzi przegląd techniczny, jest uzależniony od wielkości posiadanej dojarki oraz jej typu, a także nie jest stały. Wydatek, na jaki musimy być gotowi, oscyluje w granicach 100-200 zł.

Przegląd polega na sprawdzeniu ogólnego stanu urządzenia, dokładniejszym oględzinom poddawane są wskazania wakuometru, czyli instrumentu odpowiadającego za pomiar ciśnienia. Osoba zajmująca się konserwacją urządzenia zapewne przyjrzy się również wydajności pompy próżniowej, sprawdzi nieszczelności w układzie rurociągowym mlecznym, a także powietrznym. Posiadane przez wykwalifikowanego pracownika firmy zajmującej się atestami specjalistyczne narzędzia pozwolą na dokonanie dokładnych regulacji, jakich może wymagać użytkowane w gospodarstwie urządzenie.

Atest, a kontrole sanitarne

Certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego produktu z obowiązującymi normami jest również elementem kontroli sanitarnej. Inspektorzy weterynaryjni zwracają uwagę na fakt, iż sprzęt udojowy powinien posiadać tak zwaną deklarację zgodności. Posiadanie takowej deklaracji określa, że stosowany przez nas sprzęt udojowy, który ma bezpośrednio kontakt z surowym produktem, wykonany został z materiałów, które uniemożliwiają przedostanie się do mleka zanieczyszczeń w postaci substancji toksycznych. Posiadana deklaracja zgodności to również gwarancja dopuszczenia zakupionego przez użytkownika produktu do kontaktu z żywnością.

Zatem jeśli certyfikat nie jest dostępny, może to skutkować nałożeniem na posiadacza niecertyfikowanej maszyny kary pieniężnej, Warto wspomnieć, że deklaracja zgodności jest dokumentem, do którego okazania zobowiązanym jest właściciel gospodarstwa podczas prowadzenia kontroli przez inspektora weterynaryjnego.

Artykuły gumowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!