BfR

BfR

BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) to Federalny Istutyt Oceny Ryzyka z siedzibą w Berlinie, który powstał w listopadzie 2002 roku w celu ochrony zdrowia ludzkiego. BfR to instytucja naukowa Republiki Federalnej Niemiec, która przeprowadza badania, przygotowuje raporty i oświadczenia pod kątem:

 • bezpieczeństwa żywności (m.in. choroby odzwierzęce, tj. Salmonella, toksyny drobnoustrojowe, higiena żywności, składniki w żywności, tj. Kumaryna w cynamonie, żywność modyfikowana genetycznie, bezpieczeństwo pasz)

 • bezpieczeństwa produktu (m.in. kosmetyki, tekstylia, zabawki, opakowania na żywność)

 • bezpieczeństwa chemicznego (m.in. transport substancji toksycznych, zatrucia, środki ochrony roślin, pestycydy, toksyny środowiskowe, tj. dioksyny)

Materiały i wyroby mające kontakt z żywnością powinny być wytwarzane zgodnie z tzw. “dobrą praktyką”. Celem BfR jest ochrona zdrowia ludzkiego, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywności, pasz oraz chemikaliów i produktów.

Cele i zadania

Głównym zadaniem BfR jest niezależna, naukowa ocena ryzyka zagrożeń dla zdrowia ze strony żywności, pasz, substancji takich jak pestycydy, produktów biobójczych, chemikaliów przemysłowych.

Cele i zadania:
 • poprawa ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności
 • ocena istniejących i identyfikacja nowych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego
 • opracowanie wymogów i zaleceń ograniczających ryzyko powstania czynników zagrażających zdrowiu konsumentów

BfR Federalny Instytut Oceny Ryzyka

Ocena ryzyka

BfR to niemiecki odpowiednik atestu FDA, który zatwierdza materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością i wodą pitną. Wszelkie wytyczne dotyczące oceny stanu zdrowia w zakresie ochrony konsumentów, opublikowane przez Federalny Instytut Oceny Ryzyka, dotyczą możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, które mogą pojawić się ze strony produktów, żywności czy substancji chemicznych. BfR dokonuje analizy ryzyka i swoich raportach przedstawia możliwe działania mające na celu ograniczenie ryzyka.

Oświadczenia i raporty

BfR jako niezależny instytut w swoich ocenach naukowych i badaniach, na mocy prawa może podawać do informacji publicznej wszelkie treści dotyczące zidentyfikowanych i ocenionych zagrożeń ze strony żywności, paszy, produktów i substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ocena przedstawiona jest w sposób czytelny i zrozumiały. Opracowano procedurę indeksowania BfR, która w przejrzysty i ujednolicony sposób, za pomocą grafiki przedstawia charakterystykę oceny ryzyka.

Warto wspomnieć, że BfR jest częścią Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa (BMEL), co oznacza, że powyższa jednostka w swoich ocenach naukowych i badaniach jest niezależna i wolna od m.in. od interesów politycznych czy gospodarczych.

BfR – dodatkowe informacje

Federalny Instytut Oceny Ryzyka prowadzi własne badania, które są powiązane z ochroną zdrowia konsumentów i bezpieczeństwa żywności. Wyniki badawcze trafiają do oceny, po czym wyniki są podawane w oświadczeniu do informacji publicznej. Współpracuje również z instytucjami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi. Wszystkie raporty i badania gromadzone w BfR są wykorzystywane do wymiany z EFSA i europejskimi państwami członkowskimi.

Departamenty BfR

BfR dzieli się na departamenty takie jak:

 • Departament Centralny

 • Departamen Komunikacji Ryzyka

 • Departament Ekspozycji

 • Dział Bezpieczeństwa Biologicznego

 • Dział Bezpieczeństwa Żywności

 • Wydział Bezpieczeństwa Pestycydów

 • Dział Bezpieczeństwa Chemicznego i Produktów

 • Departament Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego

 • Zakład Toksykologii Doświadczalnej i ZEBET

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 50 516 03 03, bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!