Your Cart

Mieszanki Gumowe

Mieszanki gumowe - Producent POWER Rubber oferuje szeroki zakres

Ogólna definicja mieszanek gumowych sprowadza się do plastycznych aglomeratów, których skład bazuje na jednym lub większej ilości materiałów z kauczuku. Dodatkowo do mieszaniny są dodawane inne niezbędne surowce, których zadaniem jest nadanie gumie określonych właściwości. Jak się okazuje mieszanki gumowe są niezbędne w wielu dziedzinach życia. Wszelkie uszczelnienia, węże ogrodowe, opony, elementy gumowe maszyn i przedmiotów codziennego użytku, obuwie, sprzęt sportowy mają dedykowane rodzaje mieszanek gumowych.

mieszanki gumowe

Każda z mieszanek jest produkowana na potrzeby konkretnej dziedziny życia, dlatego ich składy mogą się różnić między sobą, a procesy technologiczne wspierają produkcję wyspecjalizowanych gum.

Najpopularniejsze mieszanki gumowe

W skład mieszanek gumowych wchodzą kauczuki naturalne oraz syntetyczne. Rozróżnia się następujące rodzaje materiałów:

Mieszanki gumowe mogą mieć nadawany kształt podczas procesu produkcyjnego, także na życzenie klienta. Najprostszym kształtem są płaty, które pochodzą od zastosowania walcarki. Taśmy albo płyty są możliwe do wykonania dzięki kalandrze. Z chłodziarki można otrzymać paski. Wytłaczarka dostarcza konfekcje.

Przy składaniu zamówienia należy określić kolor mieszanki gumowej, jej twardość oraz wytrzymałość na rozciąganie. Inne wymagania fizyko – mechaniczne ustalane są już indywidualnie.

Rodzaje mieszanek gumowych

Mieszanki gumowe można podzielić według przeznaczenia: może ono być ogólne, jak i specyficzne.

Mieszanki gumowe ogólnego przeznaczenia to inaczej podstawowe mieszanki, mające zastosowanie w produkcji całego spektrum produktów gumowych. Można je stosować w przypadku małych wymagań ze strony środowiska, ale nadają się one także do użycia w nieco trudniejszych warunkach. Na pewno nie sprawdzą się one w przypadku narażenia na działanie paliw, wysokiej temperatury, olejów.

Mieszanki gumowe specjalnego przeznaczenia, czyli specjalne powstają przy dodaniu do składu kauczuków syntetycznych – nitrylowego, chloroprenowego czy np. etylenowo – propylenowego. Doskonale sprawdzają się one w trudnych warunkach pracy i otoczenia. Jedną z ich niezaprzeczalnych zalet jest odporność na starzenie.

Przy produkcji mieszanek gumowych o specjalnym przeznaczeniu pod uwagę bierze się niespecyficzne wymagania, którymi są:

 • bardzo dobra odporność na ścieranie,
 • wysoka odporność na działanie czasu,
 • możliwość kontaktu z produktami spożywczymi,
 • niewrażliwość na wysoką albo niską temperaturę,
 • niepodatność na działanie paliw i olejów.

Dzięki tak szerokiej gamie właściwości gum mogą one znaleźć zastosowanie w:

 • pracach, przy których niezbędne jest użycie olejów hydraulicznych, silnikowych i smarów,
 • warunkach, jakie wymagają stosowania trudnopalnych cieczy hydraulicznych,
 • miejscach, w których czynnikiem niszczącym może być woda,powietrze, promienie UV, mróz,
 • warsztatach, korzystających z płynów hamulcowych,
 • pralniach i miejscach, gdzie duże znaczenie mają środki piorące,
 • oraz wielu innych.

Oczywiście mieszanki gumowe mogą być także przygotowywane na indywidualne zamówienie klienta, pod konkretne jego wymagania. Jeśli jest potrzeba, to skład i wymagane właściwości mieszanek gumowych mogą potwierdzić Świadectwa Jakości.

Mieszanki gumowe Producent POWER Rubber

Jako producent mieszanek gumowych produkujemy gumy na bazie bardzo różnych polimerów. Realizujemy zamówienia na pojedyncze sztuki oraz hurtowe ilości. Aby złożyć zamówienie należy ustalić końcowe właściwości produktu. Wspólnie z klientem dobieramy odpowiednią bazę z kauczuku, dostosowujemy produkcję do norm, jakie produkt musi spełniać i wyznaczamy cenę.

Mieszanki Gumowe Produkcja pod zamówienia

Mieszanki Gumowe i Produkcja wyrobów gumowych to nasza codzienność. Oferujemy szeroki ich zakres oraz dedykowane rozwiązania takie jak np. produkcja na indywidualne zlecenie, dostosowana do wymagań naszych Klientów. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia planu produkcji i tym samym sprawdzenia naszego harmonogramu prac.

Formularz kontaktowy

Mieszanki gumowe

Mieszanka gumowa Nazwy oficjalne Najniższa temperatura: Najwyższa temperatura: Twardość Shore A: Ogólne właściwości: Zastosowanie:
wdt_ID Mieszanka gumowa Nazwy oficjalne Najniższa temperatura: Najwyższa temperatura: Twardość Shore A: Ogólne właściwości: Zastosowanie:
1 NBR Nitryl / Buna-N od - 30 °C do +100 °C 20-100 ShA Doskonałe właściwości fizyczne (ściskanie, ścieranie, rozdarcie). Bardzo dobre właściwości mechaniczne (elastyczność, odporność na zerwanie, niskie odkształcenia stałe przy ściskaniu) Wykazuje odporność na oleje bazowe oraz płyny ropopochodne. Oferuje bar O-ringi, gumowe uszczelki (systemy paliwowe, motoryzacyjne, lotnicze, do ogólnego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, w zastosowaniach wymagających odporności na oleje). Składnik klejów. Hydraulika, pneumatyka.
2 FKM Viton® / kauczuk fluorowy od -15 °C do +199 °C 50-96 ShA Doskonała odporność na szeroki zakres agresywnych chemikaliów. Odporny na rozpuszczalniki, ciecze organiczne, kwasy, paliwa. Wykazuje dobre właściwości mechaniczne oraz odporność na kompresję. Doskonała odporność na degradację spowodowaną ekspozycją na pr Uszczelnienia przemysłowe do ogólnego zastosowania. Przemysł gazowy, olejowy i petrochemiczny. Branża lotnicza (uszczelnienia silnika samolotu), kosmiczna i spożywcza. Zastosowania wysokotemperaturowe wymagające dobrego zestawu kompresji. Uszczelnienia wy
3 FFKM Kalrez® / kauczuk perfluorowy od - 25 °C do +316 °C 65-90 ShA Wysoka odporność na działanie agresywnych płynów i gazów. Odporny na działanie ekstremalnie wysokich temperatur. Oferuje odporność na prawie wszystkie chemikalia, w tym kwasy nieorganiczne, estry, alkohole, gorącą wodę. Przemysł chemiczny i naftowy. Produkcja półprzewodników i instrumentów analitycznych. Zastosowania w wysokich temperaturach. Zastosowania krytyczne (produkcja chipów półprzewodnikowych, silniki odrzutowe, sprzęt do przetwarzania chemicznego).
4 VMQ Silikon od - 59 °C do +232 °C 25-85 ShA Czysty i bezwonny, nie absorbuje smaków i zapachów. Oporny na ataki biologiczne. Oferuje doskonałą odporność na ekstremalne temperatury. Odporny na ozon, promieniowanie UV, gorące powietrze, wilgoć. Wykazuje odporność w kontakcie z olejami silnikowymi, tł Przemysł spożywczy i medyczny. Uszczelki do zastosowań statycznych w esktremalnych temperaturach. Zastosowana zgodne z atestem FDA.
5 FVMQ Kauczuk fluorosilikonowy od - 59 °C do +232 °C 40-90 ShA Bardzo dobra odporność na oleje ropy naftowej i paliwa węglowodorowe. Stabilny w wysokiej i niskiej temperaturze. Oferuje dobry zestaw kompresji. Odporny na działanie ozonu, światła słonecznego, węglowodorów chlorowanych i aromatycznych. Uszczelki do zastosowań statycznych w kontakcie z ekstremalnymi temperaturami. Do zastosowań spożywczych i urządzeń medycznych. Zastosowania zgodne z atestem FDA. Przemysł lotniczy ( układy paliwowe samolotów).
6 EPDM Kauczuk etylenowo-propylenowy od -51 °C do +149 °C 30-90 ShA Odporny na warunki atmosferyczne (ozon, promieniowanie UV). Zachowuje elastyczność w środowisku o niskich temperaturach. Oferuje doskonałą odporność na starzenie i substancje chemiczne. Odporny na działanie gorącej wody i pary wodnej, płynów hamulcowych n Przemysł motoryzacyjny (produckja opon i dętek, uszczelki od szyb i drzwi, elementy amortyzujące, uszczelnienia układów hamulcowych, samochodowe systemy chłodzenia), przemysł budowniczy (pokrycia dachów, węże hydrauliczne), nawierzchnie na place zabaw, pr
7 EPM/EPR Kauczuk etylenowo-propylenowy od -50 °C do +250 °C 30-95 ShA Odporny na ciepło. Nie ulega procesowi utlenienia. Wykazuje odporność na działanie warunków atosferycznych i ozonu. Dobre właściwości mechaniczne (ścieranie, rozdarcia) i sprężystość. Nie przewodzi prądu. Produkcja części samochodowych (części hamulca, węże chłodnicy), materiałów przemysłowych (kable, druty, pasytermoodporne). przemysł motoryzacyjny (uszczelnienia, izolacje), węże ogrodowe, produkcja węży kwasoodpornych.
8 BR Kauczuk butadienowy od - 60 °C do +100 °C 45-80 ShA Oferuje wysoką elastyczność. Dobre właściwości mechaniczne (ścieranie). Odporny na pęcznienie w kontakcie z kwasami, zasadami, alkoholem i wodą. Wysoka sprężystość w niskich temperaturach. Odporny na degradację na skutek działania światła. W produkcji opon (bieżniki opon, taśmy, pasy klinowe). przemysł obuwniczy. Artykuły mrozoodporne, izolacja kablowa.
9 IIR Kauczuk butylowy od - 50 °C do +121 °C 40-90 ShA Oferuje niską przepuszczalność gazów. Doskonała odporność na starzenie się na skutek działania ozonu i promieni słonecznych. Dobre właściwości tłumienia drgań. Wysoka odporność na kwasy i zasady. Uszczelnienia w zastosowaniach próżniowych. Uszczelnienia w układach hydraulicznych wykorzystujących płyny syntetyczne. Przemysł medyczny (przegrody do zastosowań farmaceutycznych, zamknięcia do leków). Przemysł budowlany i wulkanizacyjny (opony, dętki, g
10 CIIR Kauczuk chlorobutylowy od -50 °C do +130°C 35-90 ShA Wysoka nieprzepuszczalność gazów. Oferuje dobrą odporność na ciepło oraz substancje chemiczne. Dobra wytrzymałość dielektryczna. Przemysł wulkanizacyjny (produkcja dętek, opon), motoryzacyjny. Uszczelki, izolatory, węże do gorącej wody, odzież ochronna.
11 SBR Kauczuk butadienowo-styrenowy / Buna-S od -46 °C do +100 °C 40-90 ShA Oferuje bardzo dobrą elastyczność oraz doskonałą odporność w kontakcie z płynami hamulcowymi. Wysoka wodoodporność. Dobra odporność mechaniczna (trudnościeralny, odporny na ściskanie, rozdarcia). Odporny na działanie warunków atmosferycznych. Niski poziom O-ringi, uszczelki gumowe (hydraulika, układy hamulcowe), produkcja wibroizolatorów (podkłady tłumiące), przemysł motoryzacyjny (układy hamulcowe, uszczelki do spryskiwaczy), przemysł obuwniczy (podeszwy butów), podkładki pod myszki komputerowe, produkcja
12 CR Chloropren (Neopren) od -41 °C do +121 °C 15-95 ShA Oferuje bardzo dobrą odporność na warunki atmosferyczne (ozon, promieniowanie UV, tlen). Wykazuje umiarkowaną odporność na działanie olejów ropy naftowej. Charakteryzuje się niską kompresją, dobrą sprężystością, a także właściwościami fizycznymi (odpornoś O-ringi, uszczelki gumowe (uszczelki ogólnego zastosowania, węże gumowe, chłodnictwo, mleczarstwo, uszczelnienia układów wody pitnej), przemysł elektroniczny, przemysł motoryzacyjny, przemysł spożywczy, farby do malowania, kleje, taśmociągi, okrycia dacho
13 NR Guma naturalna od -51 °C do +104 °C 30-90 ShA Bardzo dobre właściwości fizyczne (odporność na ścieranie i rozdarcie, odporność na działanie niskich temperatur, wysoka wytrzymałość na rozciąganie). Wytrzymałość zmęczeniowa oraz dobra wytrzymałość na tłumienie drgań. Bardzo dobry zestaw kompresji. Przemysł wulkanizacyjny (produkcja opon), o-ringi i gumowe uszczelki (membrany samochodowe, izolatory wibracyjne, uszczelnianie w przemyśle spożywczym zgodnym z FDA), składnik klejów, dywanów,zawieszenia samochodów, sprężyny gumowe, odboje.
14 HNBR Kauczyk nitrylowo-butadienowy od - 30 °C do +149 °C 55-95 ShA Ognioodporny. Doskonała wytrzymałość na ścieranie i urazy mechaniczne. Odporny na starzenie się, działanie ozonu, paliwa ropopochodne. Dobra zgodność chemiczna. Oferuje odporność w warunkach wysokich temperatur. Do zastosowań olejoodpornych (szyby naftowe, systemy paliwowe, motoryzacyjne, lotnicze), w pracach wykonywanych pod ciśnieniem (sprężarki powietrza, elementy węża do paliw) lub w wysokich temperaturach. Do ogólnego zastosowania w przemyśle.
15 AEM Vamac® / Kauczuk etylowo-akrylowy od - 40 °C do +149 °C 50-70 ShA Doskonale tłumi drgania. Oferuje wysoką odporność na działanie ozonu, promieniowanie UV, warunki atmosferyczne. Odporny na oleje, płyny transmisyjne, mieszankę glikoli, wodę, zasady. Zachowuje swoje właściwości dynamiczne w szerokim zakresie temperatur. Z O-ringi, uszczelki gumowe (uszczelnienia samochodowe, układy kierownicze ze wspomaganiem). Przemysł motoryzacyjny (skrzynie biegów, zawieszenia silnika), przemysł chemiczny, lektrotechnika. Zastosowania w pracy w wysokich i niskich temperaturach.
16 ACM Kauczuk akrylowy od -51 °C do +149 °C 40-90 ShA Oferuje odporność na pękanie na skutek działania ozonu i światła słonecznego. Doskonała odporność na paliwa, oleje ropy naftowej. Nie jest wrażliwy na siarkę i chlor. O-ringi, uszczelki gumowe, samochodowe układy kierownicze, transmisje samochodowe, automatyczne samochodowe skrzynie biegów, układy kierownicze. W zastosowaniach wymagających odporności na działanie wysokich temperatur i ropy naftowej.
17 AU/EU Poliuretan od -51 °C do +79 °C 10-100 ShA Dobra odporność na starzenie się, doskonała odporność i wytrzymałość na ścieranie, rozdarcie. Dobra odporność na działanie rozpuszczalników, oleje ropopochodne, warunki atmosferyczne. Oferuje odporność na oleje hydrauliczne, smary, paliwa, ozon. O-ringi, uszczelki gumowe (uszczelki do hydrauliki wysokociśnieniowej, cześci poddane wysokim obciążeniom ulegające zużyciu). Produkcja uszczelnień do zastosowań w wysokociśnieniowej hydraulice siłowej oraz pneumatycznej. Koła zębate, panewki łożyskowe, z
18 PTFE Teflon® / Politetrafluoroetylen od - 200 °C do +260 °C 98 ShA Odporny termicznie, niepalny, nie absorbuje wody. Ekstremalna odporność chemiczna. Wykazuje niski współczynnik tarcia. Zapewnia działanie w szerokim zakresie ekstremalnych temperatur. Nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach. Optymalne właściwości dielektrycz Uszczelnianie ciekłych gazów. Przemysł chemiczny i petrochemiczny. Przemysł spożywczy, kosmetyczny, farmaceutyczny, biologiczny. Uszczelnienia w systemach ruchomych (sondy, zawory spektometru mas).
19 TPU Poliuretan termoplastyczny od -40 °C do +90 °C 75-98 ShA Oferuje wysoką sprężystość oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie. Odporny na ścieranie, pękanie i rozrywanie. Odporny na obciążenia dynamiczne. Wykazuje odporność na warunki atmosferyczne. Dobre właściwości tłumiące drgania i wstrząsy. Przemysł motoryzacyjny (uszczelnienia, membrany, amortyzatory). Produkcja kabli i przewodów. Przewody energetyczne, węże hydrauliczne. Branża sportowa (buty narciarskie, krawędzie nart, buty wspinaczkowe, pokrowce na rakiety do tenisa). Przemysł obuwniczy
20
Formularz kontaktowy

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!