Rozporządzenie nr 1935 z 2004

Rozporządzenie nr 1935/2004 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

W trakcie przetwarzania, wytwarzania i przechowywania, żywność ma kontakt z wieloma materiałami i wyrobami, które mogą być źródłem skażenia. W celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia żywności ustanowiono przepisy dotyczące bezpieczeństwa 17 grup materiałów pozostających w kontakcie z żywnością podczas jej produkcji, przechowywania, przygotowywania czy serwowania.

Komisja Europejska w celu ujednolicenia przepisów dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ustanowiła w 2004 r. rozporządzenie (WE) nr 1935/2004. Określa ono główne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością, a także wymogi dotyczące etykietowania i identyfikowalności, a także procedurę wydawania zezwoleń na substancje przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Cel Rozporządzenia nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością ma na celu:
 • ustanowienie jednolitych zasad dotyczących wyrobów i materiałów kontaktowych (FCM), takich jak maszyny do przetwarzania żywności, pojemniki do transportu żywności, przybory stołowe, butelki, które mogą mieć pośredni lub bezpośredni kontakt z żywnością;
 • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego;
 • ułatwienie swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału w dowolnym miejscu Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Rozporządzenie dotyczy zanieczyszczeń powstałych na skutek migracji substancji chemicznych z materiału mającego kontakt z żywnością i mieszania się z nią.. Przepisy dopuszczają stosowanie aktywnych i inteligentnych materiałów. które mogą przedłużyć trwałość pożywienia, pod warunkiem, że nie wpłynie to na jego skład.

Dodatkowym, szczegółowym przepisom podlegają 4 kategorie materiałów kontaktowych (FCM):
 1. monomery i dodatki do tworzyw sztucznych (reguluje Rozporządzenie UE 10/2011)
 2. inteligentne i aktywne materiały i wyroby (AIM) (reguluje Rozporządzenie nr 450/2009)
 3. materiały tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (reguluje Rozporządzenie nr 282/2008)
 4. folia z regenerowanej celulozy (RCF)

Wymagania dotyczące materiałów kontaktowych (FCM) i wyrobów do kontaktu z żywnością określonych w art. 3 rozporządzenia nr 1935/2004

Wymóg nr 1

Materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM) powinny być wyprodukowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (GMP), tak, aby w normalnych warunkach użytkowania:

 • nie uwalniały do żywności składników w ilościach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka;

 • nie powodowały zmiany w zapachu lub smaku żywności;

 • nie powodowały niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności lub  pogorszenia jej cech organoleptycznych;

Wymóg nr 2

Etykietowanie, reklamy i sposób prezentowania poszczególnych grup materiałów i wyrobów nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd. Informacje powinny być widoczne, czytelne i nieusuwalne.

 • materiały użyte do pakowania muszą być oznaczone jako “do kontaktu z żywnością” i opatrzone odpowiednim logo;

 • zasady dotyczące etykietowania powinny zawierać wskazanie do użytku (np. łyżka stołowa) lub dodanie symbolu (kieliszka i widelca);

Wymogi dotyczą materiałów i wyrobów do kontaktu bezpośredniego i pośredniego. Przepisy nie dotyczą materiałów zabytkowych, wyrobów i powłok (np. skórka sera).

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

Korzyści z wprowadzenia Rozporządzenia nr 1935/2004

Rozporządzenie nr 1935/2004 zawiera przepisy dotyczące ogólnego zastosowania dla 17 grup materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, metale, kleje, ceramika, guma, drewno.

Bezpieczeństwo żywności
 • w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach nie następuje migracja składników materiału do żywności

 • badania określają migrację substancji toksycznych do żywności (przepisy ustalają dopuszczalny limit materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością)

 • gwarancja bezpieczeństwa żywności i żywienia

 • materiały i wyroby nie powodują szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego, nie zmieniają składu żywności oraz nie wprowadzają do niej niepożądanego smaku i zapachu

 • informacje na temat stanu żywności, np. ukrywanie oznak psucia się żywności

Czytelne etykietowanie
 • produkty odpowiednio oznaczone
 • czytelnia informacja “do kontaktu z żywnością” lub użycie tożsamego symbolu
 • specjalne zalecenia, których należy przestrzegać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania

 • oznakowanie lub oznaczenia identyfikacyjne
Pełna identyfikowalność materiałów
 • odpowiednie oznakowanie lub oznaczenia identyfikacyjne zapewniające możliwość śledzenia drogi materiałów lub wyrobów za pomocą etykietowania lub odpowiedniej dokumentacji (możliwa identyfikacja przedsiębiorstw dostarczających i odbierających materiały)

 • możliwość wycofania wadliwych produktów
 • możliwość dostarczenia konsumentom określonych informacji i przypisania odpowiedzialność

Wyroby gumowe zgodne z Rozporządzeniem nr 1935/2004

W sklepie Power Rubber oferujemy wyroby gumowe zgodne z Rozporządzeniem nr 1935/2004 przeznaczone do kontaktu z żywnością. Nie mają one żadnego negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów ani na jakość żywności. Spełniają wszystkie wymogi prawne.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 505 16 03 03, bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!