Progi zwalniające przepisy i zasady

Progi zwalniające – Przepisy i zasady

Progi zwalniające to akcesoria drogowe pozwalające utrzymać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Spowalniają ruch na drogach w obszarach wysokiego ryzyka, takich jak osiedla mieszkaniowe czy tereny szkół. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczestników dróg, jak i pieszych.

Progi zwalniające – element bezpieczeństwa ruchu drogowego

W jakim celu stosuje się progi zwalniające?

Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas: lokalna, dojazdowa, zbiorcza. Służą do fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości pojazdów kołowych na danym odcinku drogi. Ograniczniki prędkości wyposażone są w specjalne mocowania do asfaltu, betonu lub kostki brukowej, co pozwala na ich szybki i bezproblemowy montaż. Najczęściej stosuje się progi zwalniające U-16 i progi podrzutowe U-17.

Progi zwalniające i progi podrzutowe stosuje się w celu:

 • kontroli ruchu – zmniejszenie natężenia ruchu na danym obszarze; przekierowanie części ruchu z jednej ulicy na drugą, aby uniknąć korków i innych zatorów komunikacyjnych;

 • ograniczenie ilości kolizji – progi stosuje się na drogach publicznych w celu kontroli prędkości na drodze, co pozwala uniknąć wielu wypadków drogowych;

 • ochrona pieszych – kierowcy są zmuszeni do zwolnienia w obszarach o dużym natężeniu ruchu; przechodnie mają wystarczająco dużo czasu, aby przejść przez pasy;

Próg zwalniający

Najwyższej jakości ograniczniki prędkości kupisz w naszym sklepie.

Podział progów zwalniających

Warto wiedzieć, że ograniczniki prędkości ze względu na ukształtowanie w planie drogi dzielimy na:

 • listwowe – tego typu niskoprofilowe przegrody na jezdni stosowane są na drogach lokalnych oraz dojazdowych; stosuje się je w celu ograniczenia przejazdu przez próg do 18-20 km/h; przebiegają przez całą szerokość drogi w formie elementu listwowego jednolitego lub składanego z segmentów;

 • płytowe – przebiegają przez szerokość jezdni przyjmując formę wyspy; sprawdzają się w obszarze zabudowanym, na drogach wewnętrznych, w strefach zamieszkania, w pobliżu parkingów;

 • wyspowe – przyjmują formę wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni (oddzielnej dla każdego pasa ruchu); nie przebiegają przez całą szerokość drogi; szerokość dobrana jest w taki sposób, aby autobusy komunikacji miejskiej mogły przejechać bez problemu nad progiem;

Obszary zastosowań

Montaż ograniczników redukujących prędkość przynosi wiele korzyści, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Jest to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w pobliżu osiedli mieszkaniowych, zakładów pracy, placówek oświatowych, parków, szpitali i innych obszarów o dużym nasileniu ruchu.

Sprawdź również naszą bogatą ofertę na zakończenia progów spowalniających.

W dalszej części artykułu zapraszamy do zapoznania się z przepisami ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.

Progi zwalniające – przepisy dotyczące montażu

Progi zwalniające a przepisy

Przepisy i zasady dotyczące montażu ograniczników prędkości zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństw ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Progi zwalniające można stosować na obszarze za zabudowanym na drogach następujących klas technicznych:

 • L – lokalna
 • D – dojazdowa
 • Z – wyjątkowo zbiorcza

Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających:

 • na drogach wojewódzkich i drogach krajowych;

 • na miejskich drogach ekspresowych (drogach klasy S), ulicach głównych ruchu przyśpieszonego (GP), ulicach głównych (G);

 • na ulicach i drogach wyjazdowych straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.

 • na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych;

 • na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można stosować oznakowania poziomego P-25;

 • na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Progi zwalniające nie mogą być umieszczane dalej niż:

 • 40 m od końcowego końcowego punktu łuku poziomego drogi o promieniu wewnętrznym Rmax = 25 m i kącie zwrotu większym od 70°

 • 60 m od miejsca lub obiektu wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdów, np. skrzyżowania ulic lub dróg, wymagające zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70°

Progi zwalniające nie mogą być umieszczone bliżej niż:

 • 10 m od przejścia dla przechodniów (nie dotyczy ograniczników z przejściami dla pieszych)

 • 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem tramwajowym, licząc od skrajnej szyny tory na przejeździe

 • 20 m od punktu początkowego spadku drogi gdy spadek ten przekracza 10%, z wyjątkiem dróg, na których dopuszczalna prędkość wynosi nie więcej niż 30 km/h

 • 20 m od końcowego  punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy od 50 m, z wyjątkiem dróg, na których prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 30 km/h

 • w odległości mniejszej niż 25 m od najbliższej części wiaduktu lub innej konstrukcji nośnej

Ograniczniki mogą być montowane pojedynczo lub w seriach liczących co najmniej 3 progi. W przypadku serii, każdy kolejny próg spowalniający umieszcza się w odległości od 20 do 150 m.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, próg spowalniający nie może być zamontowany bliżej niż 30 m od przejścia na pasach, a także w tunelach, obiektach i nad konstrukcjami inżynierskimi (np. przepusty, przejścia podziemne) oraz w odległości mniejszej niż 10 m od nich.

Dopuszcza się wyznaczanie przejść tzw. zebry i przejazdów dla rowerzystów na progach zwalniających płytowych.

W warunkach niedostatecznej widoczności, w tym od zmierzchu do świtu, progi muszą być odpowiednio oświetlone. Odległość od latarni nie może być większa niż 40 m.

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe progów spowalniających prędkość powinno obejmować tablicę ze znakiem:

A-11a – ostrzega przed progiem zwalniającym;

B-33 – zabrania przekraczania prędkości wskazanej na znaku w km/h;

T-1 – wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od (w tym przypadku) ogranicznika prędkości;

Wysokość i długość progów zwalniających

Wysokość progu nie może przekraczać 10 cm, a jego długość nie może przekraczać 6 m. Odpowiednia wysokość z jednej strony wymusza na kierowcy zdjęcie nogi z gazu, a z drugiej jest bezpieczna dla zawieszenia przy przejechaniu przez niego z prędkością wskazaną na znaku B-33. Przejazd przed próg z nadmierną prędkością może skutkować uszkodzeniem pojazdu np. zawieszenia.

Poniżej przedstawiono przykładowe wymiary:

Wymiary dla liniowego progu zwalniającego listwowego U-16a o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h – wysokość: 10 cm, długość: 3,7 m

Wymiary liniowego progu zwalniającego płytowego U-16b o ograniczonej prędkości przejazdu 25-30 km/h – wysokość: 10 cm, długość: do 5 m

Wymiary liniowego progu zwalniającego listwowego U-16d o ograniczonej prędkości przejazdu 18-20 km/h – wysokość: 7 cm, długość: od 90 cm do 1,5 m

Jak złożyć wniosek?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów wymuszających redukcję prędkości możliwe jest jedynie na drogach zabudowanych, dojazdowych i zbiorczych. W celu złożenia stosownego wniosku należy zwrócić się do organu zarządzającego ruchem:

 • na drogach gminnych – starosta

 • na drogach powiatowych – starosta

 • na drogach publicznych, położonych na w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta

Progi zwalniające

Progi zwalniające – produkt dostępny w sklepie Power Rubber

W sklepie Power Rubber oferujemy akcesoria drogowe, które pomagają zmniejszyć prędkość kierowców i poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Nasze progi spowalniające wykonane są z najwyższej jakości materiałów odpornych na intensywne użytkowanie oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne. Nie kruszą się i nie pękają na skutek wahań temperatury. Ich montaż pozwala również na zmniejszenie hałasu powodowanego przez ruch uliczny.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 292 40 24 lub +48 50 516 03 03,
bądź mailowo (Power@PowerRubber.com) lub przez nasz formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!