Concrete barrier

Concrete road barriers are one of the toughest temporary road restrictions

Concrete Barriers

Concrete barriers perfectly isolate an area on the road. They are also useful for the secretion of parking lots and squares.

Concrete barriers also give off the middle lane of the roadway, the shoulder.

Concrete barriers are not only used to extract areas, but also hold sound-absorbing screens.

Barriers made of concrete due to the fact that they are made of metal and concrete are resistant to weather-related weather m.in. storm, downpour, hail.
Connecting them is very simple as they have special handles that connect to each other.

Bariery-drogowe-uzywane

Show Filters

Showing all 7 results

Showing all 7 results

Bariery drogowe z Betonu to Jedne z Najcięższych Ograniczeń tymczasowych Jezdni

Bariery drogowe z Betonu to Jedne z Najcięższych Ograniczeń tymczasowych Jezdni

Bariery betonowe to separatory ruchu używane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach wyłączonych z ruchu. Wytrzymałe i trudnie do przewrócenia. Bariery drogowe używane są, jako instalacje stałe lub tymczasowe. Betonowe zapory stanowią potężną barierę, która w prosty i skuteczny sposób blokuje zamknięte drogi i obszary przed nieupoważnionymi osobami (wiadukty, nasypy, prace drogowe). Zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. Na rynku dostępna jest bariera betonowa jednostronna i dwustronna.