Oringi zgodne z normą PN-64/M-73093

Norma PN-64/M-73093

Norma PN-64M-73093 dotyczy pierścieni uszczelniających o przekroju kołowym do połączeń spoczynkowych, głównie w układach hydraulicznych i pneumatycznych urządzeń i maszyn.

Oring – co to jest?

Uszczelnienia typu O-ring zbudowane są w kształcie torusa. W Power Rubber oferujemy oringi wykonane z różnego rodzaju mieszanek gumy wysokiej jakości. Elastyczne właściwości oringów pozwalają na stosowanie ich w wielu aplikacjach, zarówno w statycznych, jak i dynamicznych. W zastosowaniach statycznych nie występuje ruch pomiędzy uszczelnianymi poszczególnych komponentów maszyn, natomiast w dynamicznych – elementy maszyn, które wymagają uszczelnienia poruszają się względem siebie.

Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym wykorzystuje się w maszynach budowlanych i rolniczych, zespołach napędowych, przekładniach przemysłowych, silnikach.

Uszczelnienia typu oring wg PN-64/M-73093

Powyższy standard produkcyjny dotyczy wielkości pierścieni w celu zmniejszenia zróżnicowania ich wymiarów w urządzeniach, maszynach i podzespołach. Stosuje się go przy wyborze wielkości oringów oraz przy ustalaniu wymiarów uszczelnień.

Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym wg ISO doskonale sprawdzają się w sterowaniach i napędach hydraulicznych oraz pneumatycznych. Wykorzystywane są do zaciskowego uszczelnienia węzłów w połączeniach ruchowych spoczynkowych. Zapobiegają także wyciekom medium smarującego oraz przedostawaniu się zanieczyszczeń (brud, kurz, wilgoć) do wewnątrz w innych częściach maszyn i urządzeń. Wybór materiału, z którego wykonane są uszczelniania typu Oring uzależniony jest od środowiska pracy, tj. temperatury, rodzaju medium smarującego, ciśnienia środowiska roboczego.

Poniżej przedstawiono kilka podstawowych rodzajów elastomerów, z których wykonuje się oringi:

Kauczuk nitrylowy (NBR)

Odporny na oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, węglowodory alifatyczne, niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, wodę do +100 st. Celsjusza, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 st. Celsjusza.

Kauczuk fluorowy (FKM/FPM)

Kompatybilny z olejami i smarami mineralnymi, węglowodorami alifatycznymi i aromatycznymi, olejami syntetycznymi, a także trudnopalnymi cieczami hydraulicznymi typu HSC i HSD oraz wodą do +100 st. Celsjusza.

Kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM)

Wtrzymały w kontakcie z płynami hamulcowymi, roztworami kwasów i zasad, trudnopalnymi cieczami typu HSC i HSD, estrami, ketonami, a także gorącą wodą i parą wodną.

Kauczuk silikonowy (VMQ)

Odporny na działanie rozcieńczonych roztworów soli, olejów i smarów mineralnych, alkoholi, a także wody do +100 st. Celsjusza.

Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym wg normy PN-64/M-73093

Norma produkcji PN-64/M-73093. Wymiary

Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym – wymiary i oznaczenia wymiarów

Oznaczenie oringów obejmuje:

  • typ wykonania (OR-1 – standard, OR-2 – sznur klejony, OR-3 – sznur wulkanizowany, OR-4 – w otulinie bezszwowej, OR-5 – w otulinie)

  • wewnętrzną średnicę (Ød1) w mm

  • grubość sznura (Ød2) w mm

  • rodzaj materiału (np. NBR, EPDM, FKM, VMQ)

  • twardość wg skali Shore A

Przykładowo: OR-1 50×3 NBR 80

Potrzebujesz Oringów zgodnych z normą PN-64/M-73093? Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potrzebuje właściwej oferty? Skontaktuj się z Nami z POWER Rubber

Oferujemy Wsparcie i Doradztwo w zakresie oferowanych wyrobów i ich Produkcji.

Zapraszamy do opisania danej sytuacji, zapytania. Przedstawimy właściwe rozwiązania. Przygotujemy wycenę oraz harmonogram produkcji. Zapraszamy

Opiszę co potrzebuję
w Formularzu kontaktowym!